Zadenmengsels voor agrarische toepassingen

Zadenmengsels voor agrarische toepassingen


B141 Kruidenrijk graslandmengsel

Toepassing:
Voor de gezondheid en het welzijn van koeien, met daarbij een positieve bijdrage voor insectenrijkdom en weidevogels.

Samenstelling:

Engels raaigras (vroeg) Engels raaigras (laat) Beemdlangbloem, Gewoon reukgras, Rood zwenkgras, Kropaar, Timotee, Veldbeemdgras, Beemdlangbloem, Glanshaver, Reukgras, Kamgras, Biodivers Margrietmengsel B102 of B103

Benodigde hoeveelheid:
15 tot 20 kg/ ha

Bijbehorend maaibeleid:
2 x per jaar (juni/ september)
Eventueel met voorbeweiding

Prijzen:
Opvraagbaar


B142 Greppelmengsel: geschikt voor inzaai van greppels in open veld

Toepassing:

Bedoeld voor het ontwikkelen van bloemrijke greppels

Samenstelling greppels in de zon:

Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Egelboterbloem, Engelwortel, Gele lis, Gestreepte witbol, Grote pimpernel, Gevleugeld hertshooi, Grote ratelaar, Heelblaadjes, Kattenstaart, Kruipende boterbloem, Moeraskartelblad, Moerasrolklaver, Moerasspirea, Moerasvergeet-mij-nietje, Oeverzegge, Pinksterbloem, Ruwe smele, Valeriaan, Wateraardbei, Watermunt, Wilde betram en Wilgenroosje.

Samenstelling greppels in de schaduw:

Dotterbloem, Engelwortel, Gele lis, Gestreepte witbol, Grote ratelaar, Heelblaadjes, Kattenstaart, Kruipende boterbloem, Oeverzegge, Ruwe smele, Valeriaan en Wilgenroosje

Benodigde hoeveelheid:

5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maaibeleid:

Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 x per jaar in september/oktober

Prijzen:

Opvraagbaar


B143 Moerasmengsel:

Toepassing:

Voor schrale, vochtige tot natte bodems.

Samenstelling:
Biezenknoppen, Echte valeriaan, Gele lis, Gewone engelwortel, Grote wederik, Greppelrus, Harig wilgenroosje, Kale jonker, Kattenstaart, Knikkend tandzaad, Koninginnenkruid, Melkeppe, Moeraskartelblad, Moerasrolklaver, Moerasspirea, Moerasvergeet-mij-nietje, Moeraszegge, Oeverzegge, Paddenrus, Pluimzegge, Poelruit,  Wateraardbei, Watermunt, Wolfspoot en Zomprus.

Benodigde hoeveelheid:

5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maaibeleid:

Maaien en afvoeren:  1 x per jaar na de bloei, vanaf oktober

Prijzen:

Opvraagbaar


B144 Slootkantmengsel: gebaseerd op een mengsel met aantal karakteristieke maar niet kritische slootkantplanten

Toepassing:

Bedoeld voor het ontwikkelen van bloemrijke agrarische slootkanten in de opgroeiperiode van weidevogelkuikens en dient met een ecologisch maaibeheer vergezeld te gaan

Samenstelling:

Biezenknoppen, Gele lis, Kamgras, Kattenstaart, Kleine watereppe, Moerasrolklaver, Moerasvergeet-mij-nietje, Moeraswalstro,
Struisgras, Watermunt, Wilde bertram, Zwanenbloem en Zomprus

Benodigde hoeveelheid:

5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maaibeleid:

Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 x per jaar in juni/juli, daarna bij voorkeur nabeweiden met jongvee

Prijzen:

Opvraagbaar

B145 Kuikenlandmengsel: gebaseerd op een mengsel van stengelgrassen en kleine hooiland of weilandkruiden

Toepassing:

Bedoeld voor het ontwikkelen van een makkelijk doorwaadbaar en kruidenrijk grasland in de opgroeiperiode van weidevogelkuikens

Samenstelling:

Beemdlangbloem, Duizendblad, Echte koekoeksbloem, Gewone hoornbloem, Kamgras, Kleine klaver, Moerasrolklaver, Pinksterbloem, Reukgras, Roodzwenkgras, Rode klaver, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Veldgerst, Veldlathyrus, Veldzuring en Vogelwikke

Benodigde hoeveelheid: 15 tot 20 kg/ha

Bijbehorend maaibeleid:

Beheer: maaien en afvoeren: 1 tot 2 x per jaar in periode juli t/m oktober

Prijzen:

Opvraagbaar

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286