Mengsels voor agrarische toepassingen

Zadenmengsels voor agrarische toepassingen


B111 Akkerplantenmengsel

Grondsoort:
uit de randen van korenvelden en hakvruchten

Samenstelling:

Leverbaar met Gerst, Haver, Rogge of Tarwe

Akkerviooltje, Bolderik, Dauwnetel, Echte kamille, Gele ganzenbloem, Gewone duivenkervel, Gewone hennepnetel, Grote ereprijs, Herderstasje, Korenbloem, Reukeloze kamille, Ringelwikke, Rood guichelheil, Slofhak, Smalle wikke, Stijve windhalm, Vierzadige wikke, Wilde klaproos, Witte krodde.

Benodigde hoeveelheid:
20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maaibeleid:
1 x per jaar (september/oktober)

Prijzen:
Opvraagbaar


B141 Kruidenrijk graslandmengsel

Toepassing:
Voor de gezondheid en het welzijn van koeien, met daarbij een positieve bijdrage voor insectenrijkdom en weidevogels.

Samenstelling:

Engels raaigras (vroeg) Engels raaigras (laat) Beemdlangbloem, Gewoon reukgras, Rood zwenkgras, Kropaar, Timotee, Veldbeemdgras, Beemdlangbloem, Glanshaver, Reukgras, Kamgras, Biodivers Margrietmengsel B102 of B103

Benodigde hoeveelheid:
15 tot 20 kg/ ha

Bijbehorend maaibeleid:
2 x per jaar (juni/ september)
Eventueel met voorbeweiding

Prijzen:
Opvraagbaar


B142 Greppelmengsel: geschikt voor inzaai van greppels in open veld

Toepassing:

Bedoeld voor het ontwikkelen van bloemrijke greppels

Samenstelling greppels in de zon:

Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Egelboterbloem, Engelwortel, Gele lis, Gestreepte witbol, Grote pimpernel, Gevleugeld hertshooi, Grote ratelaar, Heelblaadjes, Kattenstaart, Kruipende boterbloem, Moeraskartelblad, Moerasrolklaver, Moerasspirea, Moerasvergeet-mij-nietje, Oeverzegge, Pinksterbloem, Ruwe smele, Valeriaan, Wateraardbei, Watermunt, Wilde betram en Wilgenroosje.

Samenstelling greppels in de schaduw:

Dotterbloem, Engelwortel, Gele lis, Gestreepte witbol, Grote ratelaar, Heelblaadjes, Kattenstaart, Kruipende boterbloem, Oeverzegge, Ruwe smele, Valeriaan en Wilgenroosje

Benodigde hoeveelheid:

5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maaibeleid:

Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 x per jaar in september/oktober

Prijzen:

Opvraagbaar


B143 Moerasmengsel:

Toepassing:

Voor schrale, vochtige tot natte bodems.

Samenstelling:
Biezenknoppen, Echte valeriaan, Gele lis, Gewone engelwortel, Grote wederik, Greppelrus, Harig wilgenroosje, Kale jonker, Kattenstaart, Knikkend tandzaad, Koninginnenkruid, Melkeppe, Moeraskartelblad, Moerasrolklaver, Moerasspirea, Moerasvergeet-mij-nietje, Moeraszegge, Oeverzegge, Paddenrus, Pluimzegge, Poelruit,  Wateraardbei, Watermunt, Wolfspoot en Zomprus.

Benodigde hoeveelheid:

5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maaibeleid:

Maaien en afvoeren:  1 x per jaar na de bloei, vanaf oktober

Prijzen:

Opvraagbaar


B144 Slootkantmengsel: gebaseerd op een mengsel met aantal karakteristieke maar niet kritische slootkantplanten

Toepassing:

Bedoeld voor het ontwikkelen van bloemrijke agrarische slootkanten in de opgroeiperiode van weidevogelkuikens en dient met een ecologisch maaibeheer vergezeld te gaan

Samenstelling:

Biezenknoppen, Gele lis, Kamgras, Kattenstaart, Kleine watereppe, Moerasrolklaver, Moerasvergeet-mij-nietje, Moeraswalstro,
Struisgras, Watermunt, Wilde bertram, Zwanenbloem en Zomprus

Benodigde hoeveelheid:

5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maaibeleid:

Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 x per jaar in juni/juli, daarna bij voorkeur nabeweiden met jongvee

Prijzen:

Opvraagbaar

B145 Kuikenlandmengsel: gebaseerd op een mengsel van stengelgrassen en kleine hooiland of weilandkruiden

Toepassing:

Bedoeld voor het ontwikkelen van een makkelijk doorwaadbaar en kruidenrijk grasland in de opgroeiperiode van weidevogelkuikens

Samenstelling:

Beemdlangbloem, Duizendblad, Echte koekoeksbloem, Gewone hoornbloem, Kamgras, Kleine klaver, Moerasrolklaver, Pinksterbloem, Reukgras, Roodzwenkgras, Rode klaver, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Veldgerst, Veldlathyrus, Veldzuring en Vogelwikke

Benodigde hoeveelheid: 15 tot 20 kg/ha

Bijbehorend maaibeleid:

Beheer: maaien en afvoeren: 1 tot 2 x per jaar in periode juli t/m oktober

Prijzen:

Opvraagbaar

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286