Zaai- maaiadviezen

Bewerking en bodem
De bewerking van de bodem is afhankelijk van de bodemstructuur, aanwezige begroeiing, drooglegging, wijze van zaaien en jaargetijde en het zadenmengsel dat u gaat inzaaien. In het ene geval kunt u doorzaaien met een wied-eg en in andere gevallen zult u de bodem eerst moeten openmaken, frezen of als het niet anders kan, afplaggen. Dit om ongewenste soorten zoveel mogelijk te voorkomen. Het is belangrijk om de juiste bewerking en dus machines te gebruiken voor het beste resultaat. Bij voorkeur niet of nooit ploegen.

trekker-tractor-zwarte-kale-grond-man-inzaaien-lucht

Zaaitijdstippen
Zaaien van 1-jarigen, mengsels met 2-jarigen en overblijvende soorten doet u bij voorkeur vanaf de nazomer tot half december. Ook dient er rekening gehouden te worden met de weersomstandigheden; bij extreme droogte kan het zaaien beter worden uitgesteld tot bekend is wanneer het weer gaat regenen. Daarentegen zijn wisselvallige perioden met veel regen en kou ook geen geschikt tijd om te zaaien. Bij dagenlang aanhoudende regen is er kans op het dichtslaan van de grond. Wacht af totdat de grond weer enigszins opgedroogd is en berijden danwel belopen van het land weer mogelijk is.

Inzaaiwerkzaamheden
Als uw perceel zaai klaar is kunt u beginnen met het inzaaien. Tip: meng uw zaden met zoet grof zand (1 deel zaden : 100 delen zand). Deel uw perceel op in gelijke vlakken en verdeel hierover het mengsel. Op deze manier komt u altijd goed uit met uw aangeschafte hoeveelheid zaden. Strooi krachtig en breedwerpig de zaden over het zaaibed en loop desnoods kruislings over het perceel om het goed te verdelen. Om te zorgen dat de zaden niet door vogels worden gevonden kunt u het beste  de zaden inharken. Het inharken is ook om er voor te zorgen dat de zaden niet uitdrogen en goed contact maken met de bodem.

Kruidenrijk grasland:
Ploeg of frees de bestaande graszode onder. Bekalk voor het ploegen als de zuurgraad lager is dan 4,8. Zaai bij voorkeur in het najaar. Gebruik bij voorkeur een inzaaimachine in combinatie met een rotorkopeg. Gebruik niet meer dan 20kg zaad per hectare. Voorkom ontmenging van het zaad: roer het zaad in de voorraadbak regelmatig door, zo voorkom je dat kleine zaden naar beneden zakken. Zaai in meerder porties.

Eerste keer maaien
Als er ca. 6 weken na het inzaaien veel ongewenste soorten opkomen kan het nodig zijn om de opgekomen vegetatie af te maaien. Hou een maaihoogte van minimaal 8 tot 10 cm aan om de ongewenste soorten te maaien. Belangrijk is de rozetten te sparen waarbij u het maaisel gewoon laat liggen.

ecologisch maaibeheer trekker op dijk waterschap

Verdere beheer
Afhankelijk van wanneer u hebt gezaaid mag u na 6 tot 8 maanden ontwikkeling de vegetatie maaien en daarna afvoeren. Als u heeft gemaaid is het belangrijk om het hooi na de eerste maaibeurt in juni/juli minimaal 5 dagen te laten liggen, zodat de zaden langer de tijd hebben om uit het gewas te vallen. Hou rekening met 2 maaibeurten in de eerste ontwikkelingsjaren na inzaai.

Vragen? Bel of mail ons
Het hierboven genoemde zaai-advies is een algemene richtlijn en kan per inzaailocatie/project anders zijn. Neem gerust contact met ons op zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden en een advies op maat kunnen geven.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286