Zaai- en maaiadvies

Bodem en grond

Bepaal uw grondsoort. Door het opsturen van een bodemmonster kan Biodivers de bodemanalyse verzorgen. Op basis van de uitkomst kunnen wij met u een keuze maken, welk mengsel het beste tot zijn recht komt op uw grond. Vraag het protocol 'bodemmonster nemen' op per email.

Bemesting

Afhankelijk van de bodemanalyse kan het nodig zijn om gericht specifieke bodemstoffen toe te voegen. Denk daarbij vooral aan mineralen en spoorelementen, welke o.a. kieming bevorderen. Bekalken kan in sommige gevallen dan ook een belangrijke maatregel zijn.

Bewerking en bodem

De bewerking van de bodem is afhankelijk van de bodemstructuur, aanwezige begroeiing, droogligging, wijze van zaaien en jaargetijde en het zadenmengsel dat u gaat inzaaien. In het ene geval kunt u doorzaaien met een weide-eg en in andere gevallen zult u de bodem eerst moeten openmaken, afplaggen en/of frezen. Dit om ongewenste soorten zoveel mogelijk te voorkomen. Het is belangrijk om de juiste bewerking en dus machines te gebruiken voor het beste resultaat.

Zaaitijdstippen

Zaaien van 1-jarigen doet u bij voorkeur vanaf het vroege voorjaar tot half juni. Mengsels met 2-jarigen en overblijvende soorten kunnen weer beter in de nazomer tot de herfst worden gezaaid. Uiteraard dient er ook rekening gehouden te worden met het weer, bij extreme droogte dient het zaaien te worden uitgesteld tot bekend is wanneer het weer gaat regenen. Daarentegen zijn wisselvallige perioden met veel regen en kou ook geen geschikt tijd om te zaaien. Bij dagenlang aanhoudende regen is er kans op het dichtslaan van de grond. Wacht af totdat de grond weer enigszins opgedroogd is en berijden danwel belopen van het land weer mogelijk is.

Inzaaiwerkzaamheden

Als uw perceel zaai klaar is kunt u beginnen met het inzaaien. Tip: meng uw zaden met zoet grof zand (1 deel zaden : 100 delen zand). Deel uw perceel op in gelijke vlakken en verdeel hierover het mengsel. Op deze manier komt u altijd goed uit met uw aangeschafte hoeveelheid zaden. Strooi krachtig en breedwerpig de zaden over het zaaibed en loop desnoods kruislings over het perceel om het goed te verdelen. Om te zorgen dat de zaden niet door vogels worden gevonden kunt u het beste  de zaden inharken. Het inharken is ook om er voor te zorgen dat de zaden niet uitdrogen en goed contact maken met de bodem.

Eerste keer maaien

Als er direct na het inzaaien veel ongewenste soorten opkomen kan het nodig zijn om de opgekomen vegetatie af te maaien. Hou een maaihoogte van minimaal 5 tot 10 cm aan om alleen de ongewenste soorten te maaien. Belangrijk is de rozetten te sparen waarbij u het maaisel gewoon laat liggen.

LET OP: denk er aan veilig maaimateriaal te gebruiken met scherpe messen en veilige kleding

Verdere beheer

Afhankelijk van wanneer u hebt gezaaid mag u na 6 tot 8 maanden ontwikkeling de vegetatie maaien en daarna afvoeren. Als u heeft gemaaid is het belangrijk om het hooi na de eerste maaibeurt in juni/juli minimaal 5 dagen te laten liggen, zodat de zaden langer de tijd hebben om uit het gewas te vallen. Hou rekening met 2 maaibeurten in de eerste ontwikkelingsjaren na inzaai.

Het hierboven genoemde zaai advies is een algemene richtlijn en kan per inzaailocatie/project anders zijn. Neem gerust contact met ons op zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden en een advies op maat kunnen geven.