Vlinderidylle Lansingerland

Aanleg en advies

Samenwerking met natuurvereniging Rotta en de Vlinderstichting.

Vlinderidylle met natuurpad en natuurvriendelijke oever
De voedselrijke bovenlaag is afgeplagd en tevens zijn glooiingen en heuvels aangebracht in het terrein. Hierdoor is een mozaïek ontstaan van verschillende maaiveldhoogten en voedselrijkdom, waardoor ook een variatie aan vegetatietypen konden worden ingezaaid.

Er ontstaan daardoor luwe plekken en er groeien relatief veel plantensoorten, waardoor ook de minder voorkomende bijen en vlindersoorten weer kansen krijgen.