Visie

Biodiversiteit

Biodivers is een ambachtelijke onderneming en heeft zowel een commerciële als ideële doelstelling. Ons bedrijf is opgericht naar aanleiding van een internationaal Biodiversiteitsverdrag, gesloten in 1992 tijdens een milieutopoverleg in Rio de Janeiro, waarbij de aangesloten landen zich verplichtten de natuurrijkdommen in eigen land te behouden en te verrijken. Oprichter van het eerste uur is Henk van der Weijden, hij begon al met de zadenoogst toen hij nog bij Staatsbosbeheer werkzaam was. Na de verzelfstandiging werkte hij met Peter de Groot samen aan de eerste grote dijkverzwaringen in Nederland eind jaren ’90. Van der Weijden bleef met zijn deskundigheid na de overdracht betrokken bij Biodivers als adviseur.

Voor behoud van ons genetisch erfgoed

In Biodivers komen kennis en ervaring samen. Biodivers zette het onderwerp biodiversiteit al in 1996 op de kaart, lang voordat het zo actueel was als nu. Peter de Groot was jarenlang natuurterreinbeheerder. Hij zag in de praktijk hoe snel de soortenrijkdom van wilde planten af kon nemen, en ook hoe je met een goed terreinbeheer stabiele vegetaties kunt ontwikkelen. Al snel besefte hij dat de planten in de terreinen waar hij kwam, ons erfgoed zijn en dat vele daarvan dreigden uit te sterven. Genetisch divers zaadgoed van inheemse wilde planten is de basis voor het voortbestaan van onze flora en fauna. Om dit te kunnen doorgeven, is Biodivers terreinen gaan beheren en zaden gaan oogsten.

Oogsten door heel Nederland

Oogsten uit de natuur vraagt om een groot logistiek inzicht want de grond ligt niet bij huis maar door heel Nederland verspreid, van de Waddeneilanden tot in Zeeland. Wij monitoren in onze oogstgebieden het beheer, houden in het oog wat wanneer bloeit en afrijpt, laten vegetatie de winter overstaan voor insecten en kleine zoogdieren en oogsten ’s zomers de overproductie van zaden. Er is geen ander bedrijf dat zo zaadgoed verzamelt.

De oogsttijd is ieder jaar een uitdaging. We nemen de tijd om alle terreinen te bekijken: hoe ver is het gewas in de bloei, wanneer is het beste oogstmoment voor de gewenste combinatie, hoe organiseren we het materieel en de juiste mensen. En dan oogsten bij de geschikte weersomstandigheden. Onze intrinsieke motivatie, onze overtuiging dat deze zaden het best denkbare zijn voor de toekomst van flora en fauna, maakt dat wij ons elk jaar bij steeds weer wisselende omstandigheden, volledig inzetten.

Bouwen aan de toekomst

Terreinbeheer zit in ons bloed. Voor bestaande en nieuwe terreinen zien we volop kansen. Door gebruik te maken van overproductie van zaad in bestaande natuurterreinen, krijgen we iets moois in handen. Dankzij die zadenmengsels kan de inheemse flora zich weer in geschikte milieus elders vestigen. Gemeenten, waterschappen, provincies, boeren, landgoederen en ook particuliere gebiedseigenaren vinden hun weg naar Biodivers. Het besef van het belang van inheemse flora en fauna groeit.

We zaaien bijvoorbeeld ‘stepping stones’ in voor de Ecologische Hoofdstructuur. De wilde bij staat op de kaart in samenhang met gebiedseigen beplanting. Op extensief beheerde bermen, dijken, natuurterreinen en andere nieuw of heringezaaide gronden neemt de botanische rijkdom weer toe dankzij het bronmateriaal van Biodivers.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286