Urbane mengsels

B107-duinvalleimengsel-inheems-biodivers-oudewater


B150 Bloeiboogmengsel

Grondsoort:
Geschikt voor diverse grondsoorten. Na ongeveer 3 jaar ontstaat er een stabiele soortensamenstelling die bij de grondsoort en het uitgevoerde beheer past.

Toepassing:
Voor een (bijna) jaarronde bloei; voor blije mensen, insecten, vogels en andere dieren.

Samenstelling:
80% kruiden:
Barbarakruid, Biggenkruid, Bijvoet, Boerenwormkruid, Cichorei, Dagkoekoeksbloem, Duizendblad, Echte guldenroede, Fluitenkruid, Gele ganzenbloem, Gele morgenster, Gewone agrimonie, Gewone hoornbloem, Gewone rolklaver, Glad walstro, Groot hoefblad, Groot streepzaad, Harig wilgenroosje, Herfstleeuwentand, Hondsdraf, Honingklaver, Kattenstaart, Klaproos, Kleine klaver, Kleine ratelaar, Klein hoefblad, Knoopkruid, Koninginnenkruid, Korenbloem, Kraailook, Madelief, Margriet, Paardenbloem, Paarse dovenetel, Pastinaak, Rode klaver, Scherpe boterbloem, Slangenkruid, Smalle weegbree, Smalle wikke, Smeerwortel, Speenkruid, Valeriaan, Veldzuring, Voederwikke, Vogelwikke, Wilde peen, Witte dovenetel, Witte klaver, Zachte ooievaarsbek.
20% grassen:
Beemdlangbloem, Glanshaver, Grote vossenstaart, Goudhaver, Kamgras, Kleine timothee, Kropaar, Reukgras, Rietzwenkgras, Roodzwenkgras, Veldbeemdgras.
Op verzoek aan te vullen met verwilderingsbollen.

Benodigde hoeveelheid:
2-4 g/m2 op kale bodem

Bijbehorend maaibeleid:
Maaien en afvoeren: afhankelijk van voedselrijkdom 1x (september) of 2x per jaar (juli/oktober).

Prijzen:
Opvraagbaar


B152 Stoepplantenmengsel

Toepassing:
Voor meer biodiversiteit op stoep, terras, grind, klinkers en halfverharding.

Samenstelling:
Bleke klaproos, Duizendblad, Engels gras, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Gewoon biggenkruid, Herderstasje, Hopklaver, Kleine klaver, Klein hoefblad, Klein streepzaad, Look zonder look, Maarts viooltje, Paardenbloem, Paarse dovenetel, Rode klaver, Schapenzuring, Scherpe boterbloem, Stinkende gouwe, Torenkruid, Watermunt, Witte dovenetel, Witte klaver.

Benodigde hoeveelheid:
5-10 kg/ha = 0,5-1 gram / 1 m² op bestrating/verharding/grind

Bijbehorend maaibeleid:
1x per jaar maaien

Prijzen:
Opvraagbaar


B116 Wadimengsel: geschikt voor inzaai van wadi’s met schrale en regelmatig droge bodems die af en toe overstromen

Toepassing:

Bedoeld voor het ontwikkelen van erosiebestendige en bloemrijke wadi’s

Samenstelling:

Betonie, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Geel walstro, Gestreepte witbol, Grote pimpernel, Gevleugeld hertshooi, Kamgras, Knoopkruid, Kleine ratelaar, Kruipende boterbloem, Madelief, Margriet, Moerasrolklaver, Paardenbloem, Pijpenstrootje, Pinksterbloem, Ruwe smele, Roodzwenkgras, Schapengras, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Struisgras, Veldlathyrus,
Wilde bertram en Witte klaver

Benodigde hoeveelheid:

35 tot 50 kg/ha

Bijbehorend maaibeleid:

Maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 tot 2 x per jaar in september/oktober

Prijzen:
Opvraagbaar

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286