Stroomdalmengsel

B114 Stroomdalmengsel

Kruidenrijk dijkenmengsel, geschikt voor inzaai dijktaluds en vergelijkbare steile situaties

Toepassing:

Bedoeld voor het vastleggen van dijken en steile grondprofielen

Samenstelling:

Beemdkroon, Cichorei, Gele morgenster, Geoorde zuring, Glad walstro, Glanshaver, Goudhaver, Groot streepzaad, Grote bevernel, Karweivarkenskervel, Kattendoorn, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Knolboterbloem, Kropaar, Kruisdistel, Margriet, Roodzwenkgras, Ruwe smele, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree Veldzuring, Veldbeemdgras, Veldgerst, Vogelwikke, Wede en Zachte dravik

Benodigde hoeveelheid:

30 tot 50 kg/ha

Bijbehorend maaibeleid:

Maaien en afvoeren: 2 x per jaar in juni/juli en september/oktober

Prijzen:

Opvraagbaar

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286