Sneeuwgorzen dankzij Kadeverbetering

Er zijn recent sneeuwgorzen neergestreken in de polder Molenkade bij Groot-Ammers. Dat is ver in het binnenland. Sneeuwgorzen zie je normaal alleen aan de kust.

De vogels lijken zich vergist te hebben. Bij de werkzaamheden in het gebied, o.a. de kadeversterking en nieuw aangelegde oevers, is veel zand gebruikt. Hierdoor lijkt een tijdelijk strandje te zijn ontstaan; midden in de polder! De natuur in de polder Molenkade is een belangrijke schakel en vormt samen met andere natuurgebieden in Zuid-Holland één Natuurnetwerk. Zo ontstaat er een veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Hier kunnen mensen recreëren, komen planten tot bloei en vinden dieren een thuis.

Ruimte voor water en natuur
Waterschap Rivierenland en Provincie Zuid-Holland werken samen aan de ontwikkeling van polder Molenkade. Aan slootkanten worden natuurvriendelijke oevers aangelegd voor de ontwikkeling van schrale en kalkrijke hooi- en grassoorten. Deze oevers worden zo afgegraven dat er natte en droge delen ontstaan. Dit is een aantrekkelijke leefomgeving voor een diversiteit aan planten en diersoorten; vogels, vissen, reptielen en insecten. Natuurontwikkeling wordt gecombineerd met het verbeteren van de waterkwaliteit en de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen. Het gebied wordt voor bewoners en recreanten aantrekkelijker; er komen fiets- en wandelpaden en kano-routes. Parallel hieraan werkt het Waterschap aan het verbeteren van de kadeveiligheid.

2020 scan voor kadeverbetering Molenkade Groot-Ammers, foto’s Biodivers

2020 Kadeverbetering Molenkade Groot Ammersfoto © provincie Zuid-Holland


Natuurschakels verbinden
De provincie werkt aan de realisatie van belangrijke natuurschakels om natuurgebieden te verbinden. In de Alblasserwaard doet zij dat in samenwerking met Waterschap Rivierenland.

In aansluiting op de Molenkade staat het project Achterwaterschap en Dwarsgang op de planning. Ook hier worden de werkzaamheden voor kadeveiligheid en waterkwaliteit gecombineerd met de aanleg van een ecologische verbinding (natuurschakels om natuurgebieden te verbinden). De plannen hiervoor zijn in voorbereiding.

In Zuid-Holland wordt natuur versterkt. Hier blijven dorpen en steden leefbaar, wordt water schoner en kan landbouw zich duurzaam ontwikkelen. De provincie bundelt kennis en krachten samen met inwoners, mede-overheden, organisaties en bedrijven. Zo werken we samen aan een natuurlijk en mooi Zuid-Holland. Voor iedereen.

Overgenomen bericht van PZH, 9 december 2020:
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/december-2020/sneeuwgorzen-vinden-thuis-polder-molenkade/

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286