Regioproduct van oogst uit natuurterreinen

Gebiedseigen inheemse zadenmengsels

Er zijn heel wat termen in omloop; inheems, autochtoon, gebiedseigen, lokale herkomst, hoe zit het daarmee? Inheems wil zeggen dat planten hier van nature voorkomen; gebiedseigen geeft aan dat planten in de nabije regio tot zaad gekomen zijn. Het eerste gaat over het uiterlijk van de plant, het tweede over de herkomst van de zaden.

Van hoe ver komen de zaden van bloemenmengsels eigenlijk, wat is mogelijk? Liever niet van de andere kant van de wereld. Voor de lokale flora en fauna is het wenselijk hierop te letten. Binnen Het Levend Archief werken we samen met om zaden beschikbaar te maken, die bij voorkeur afkomstig zijn uit Nederland of de ons omringende landen, voor het creëren van soortenrijke inheemse vegetaties.

Gegarandeerd Nederlandse herkomst

Wat Biodivers betreft, we willen graag zo dicht mogelijk bij de bron blijven. Door te oogsten in natuurterreinen maken we zaden beschikbaar van Nederlandse herkomst. Om de kwaliteit van ‘puur natuur en dichtbij’ weer te geven, noemen we onze mengsels Natuurzadenmengsels en Regioproducten.

Ecologisch verantwoord en klimaatbestendig

Als we kijken naar een goede aansluiting bij lokale flora en fauna telt ook mee of de planten genetisch verarmd zijn of nog heel oorspronkelijk. Aangezien onze zadenmengsels rechtstreeks uit de natuur komen, hebben de kruiden en grassen een groot aantal vaders en moeders. Dat geeft ze veel genetische variatie en gunstige eigenschappen.

Onze oogstgebieden kennen bijvoorbeeld lange perioden van hoogwater en droogte, waardoor de planten ook elders in staat zijn om flexibel te reageren op veranderende klimaatomstandigheden. Deze herkomst maakt de natuurzaden niet vergelijkbaar met gekweekte en vanuit andere delen van Europa ingekochte zaden.

Biodiversiteit

Met onze werkwijze maken we het mogelijk dat de biodiversiteit die wij aantreffen en ontwikkelen in onze oogsttereinen, zich verder in Nederland kan verspreiden.

Inzaai van een bronmengsel bij het ‘Buijtenland van Rhoon’

Pure kwaliteit
Oorspronkelijk genetisch materiaal vanuit natuurterreinen, daar kan geen keurmerk aan tippen. Geen drijfmest, geen kunstmest, geen gewasbeschermingsmiddelen, geen ontsmettingsbehandelingen, geen zaadcoating. Het is de best denkbare kwaliteit dankzij de samenstelling die in de natuur tot stand is gekomen en zich daar al bewezen heeft.

Botanisch waardevol bronmengsel
De collectie natuurzadenmengsels die wij aanbieden is nergens anders in Nederland verkrijgbaar en ook in omringende landen zijn regioproducten uit natuurterreinen zeldzaam. Als het zadenmengsel in z’n geheel afkomstig is van één locatie, noemen we het een bronmengsel. Dit botanisch waardevolle materiaal wordt veelal ingezet bij natuurherstel en de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286