Quickscan en bodemmonster

Quickscan geeft inzicht

Een bezoek op locatie is een effectieve manier om meer te weten te komen. Voor gemeenten, provincie, waterschappen en particulieren hebben we eerder situaties in kaart gebracht en aangegeven wat de ontwikkelingsperspectieven voor verbloeming en meer biodiversiteit zijn. De werkwijze spreken we van tevoren met u af: middels een quickscan of een uitgebreidere veldverkenning met rapportage.

Bodemmonster
Een bodemanalyse geeft informatie over de samenstelling van de bodem, aanwezige mineralen en bodemleven. Tijdens het veldbezoek kunnen we een bodemmonster nemen waarmee we een bodemanalyse kunnen verzorgen, zodat we met u een keuze kunnen maken welk mengsel het best tot z’n recht komt op uw grond. Echter kan ook de integrale aanpak n.a.v. een veldbezoek zijn, om hooi vanuit een geschikte bronlocatie uit te leggen of een specifiek maaibeheer toe te passen.

Essentiële mineralen
Afhankelijk van de bodemanalyse kan het nodig zijn om gericht specifieke bodemstoffen toe te voegen. Denk daarbij vooral aan mineralen en spoorelementen, welke niet alleen de kieming bevorderen maar ook om het opgroeien van de kiemplanten in het 1e jaar goed laten verlopen. Bekalken kan in sommige gevallen een belangrijke maatregel zijn.,

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286