Particulieren

biodivers-natuurzaden-oudewater-inheems-bloemenmengsel-particuliere-tuin
biodivers-natuurzaden-oudewater-inheems-bloemenmengsel-particuliere-tuin
biodivers-natuurzaden-oudewater-inheems-bloemenmengsel-particuliere-tuin
biodivers-natuurzaden-oudewater-inheems-bloemenmengsel
biodivers-natuurzaden-oudewater-inheems-bloemenmengsel
biodivers-natuurzaden-oudewater-inheems-bloemenmengsel

Onze zadenmengsels voor natuurlijke begroeiingen zijn ook toe te passen in particuliere boomgaarden, bloemenweides en slootkanten (voor oppvl. > 100m2).

Heeft u belangstelling voor onze zaadmengsels, dit kunt u alvast in uw email aangeven:

  • Waarvoor bedoeld, dus voor een tuin, dijk, weide, boomgaard, berm etc.

  • Aantal m2

En als u het weet is ook handig:

  • een omschrijving van de grondsoort zoals zand/klei/veen/löss. Droog of nat. Voedselrijk of voedselarm. Kalkrijk of kalkarm.

  • Huidige situatie qua begroeiing (denk aan foto’s 1 m2 boven de grond genomen, recht van boven)

  • Zet uw naam, telefoonnummer en volledig adres er alvast bij, dat maakt een verzending wel zo snel.