Overige mengsels

Overige mengselsBiodivers-inheemse-wilde-plantenzaden-Oudewater

Overige mengsels

B107 Duinvalleimengsel

Grondsoort:
vochtige, voedselarme bodem op zand of zavel

Samenstelling:
> 90% kruiden en cypergrassen:
Aardbeiklaver, Dwergzegge, Echt duizendguldenkruid, Fraai duizendguldenkruid, Geelhartje, Gewone brunel, Heelblaadjes, Hertshoornweegbree, Kleineklaver, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Kleverige ogentroost, Moeraswespenorchis, Parnassia, Rode ogentroost, Smalle rolkklaver, Stijve ogentroost, Tengere rus, Vertakte leeuwentand, Vleeskleurige orchis, Waterpunge, Zeegroen zegge, Zilttorkruid, Zilte zegge

Benodigde hoeveelheid:
20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maaibeleid:
1 x per jaar (september)

Prijzen:
Opvraagbaar


B116 Wadimengsel: geschikt voor inzaai van wadi’s met schrale en regelmatig droge bodems die af en toe overstromen

Toepassing:

Bedoeld voor het ontwikkelen van erosiebestendige en bloemrijke wadi’s

Samenstelling:

Betonie, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Geel walstro, Gestreepte witbol, Grote pimpernel, Gevleugeld hertshooi, Kamgras, Knoopkruid, Kleine ratelaar, Kruipende boterbloem, Madelief, Margriet, Moerasrolklaver, Paardenbloem, Pijpenstrootje, Pinksterbloem, Ruwe smele, Roodzwenkgras, Schapengras, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Struisgras, Veldlathyrus,
Wilde bertram en Witte klaver

Benodigde hoeveelheid:

35 tot 50 kg/ha

Bijbehorend maaibeleid:

Maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 tot 2 x per jaar in september/oktober

Prijzen:

Opvraagbaar

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286