Oevers

Biodivers heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Om te voorkomen dat natuurvriendelijk aangelegde oevers overwoekerd worden door ongewenste soorten, kan inzaai van een ter plaatse thuishorend zadenmengsel gewenst zijn.

Een bloemrijk kruidenmengsel met bijvoorbeeld de aanplant van soorten als Scherpe zegge, Oeverzegge en Kattenstaart, kan een aantrekkelijk alternatief bieden voor de aanplant van uitsluitend riet. Bij sterk aangetaste oevers of oevers met een hoge mate van dynamiek kan de aanplant van alleen riet en/of een combi van zeggen- en biezensoorten juist weer een goede oplossing zijn. Maatwerk in deze is zeer belangrijk. Wij adviseren u daar graag bij.

Biodivers-BV-Oudewater-natuurzaden-leverancier-B115-oeverplantenmengsel-B116-Wadimengsel-slootkant