Natuurzadenmengseloverzicht

Biodivers natuurzadenmengsels

U kunt kiezen uit 100% bloemenmengsels of graskruidenmengsels. We adviseren, overleggen met en leveren aan terreinbeheerders en -eigenaren die een zo natuurlijk mogelijke vegetatie wensen.

  • Voor: overheden en instellingen; tuin en landschapsontwerpers; hoveniers en groen beheerders; eigenaren van parken, buitenplaatsen, landgoederen, natuur- en recreatie gebieden; agrarische natuurverenigingen, particulieren.
  • Toepassing: nieuwe natuurterreinen, akkers, akkerranden, bermen, dijken, bloemenweides, vlinderidylles, wilde bijen-oases, tijdelijke natuur, kruidenrijke graslanden, natuurvriendelijke oevers, golfbanen, particuliere tuinen, etc.

Maatwerk

De juiste toepassing of keuze van een mengsel is afhankelijk van o.a. de bodemsamenstelling, drooglegging, floradistrict en het beoogde doel of de beheerdoelstelling. Wij kunnen hiervoor een inzaaiadvies uitbrengen.

  • Op verzoek en indien mogelijk kunnen soorten worden toegevoegd (of weggelaten).
  • In overleg kunnen mengsels voor specifieke situaties worden samengesteld, zoals bijvoorbeeld een mengsel met relatief meer drachtplanten voor vlinders en bijen, WADI-mengsels of een EPR Eikenprocessierupsmengsel.
  • Het is tegen beperkte kosten mogelijk gronddeeltjes (enzymen) van de oorspronkelijke standplaats mee te leveren.
  • Begeleiding door middel van een veldbezoek is mogelijk, waarbij wij een bodemmonster kunnen nemen om een bodemanalyse te verzorgen.
100% Bloemenmengsels
Bijenmengsels
B106 Dotter-koekoeksbloemmengsel
Margrietmengsel B102 En B103
B113 Mengsels van bloemrijke ruigten en struwelen
Mengsels voor agrarische toepassingen
B105 Slangenkruidmengsel
B112 Waterplantenmengsel
Zandblauwtjesmengsel
Overige mengsels