Natuurontwikkeling

Bloeiende bloemen, gonzende insecten, kwetterende vogels, leven in en om het water;  de basis voor meer biodiversiteit is de samenhang in de natuur begrijpen om te zien waar wat een kans van slagen heeft. We hebben tijdens jarenlang eigen terrein beheer gezien dat er met kennis, kunde en timing veel natuurontwikkeling mogelijk is.

Akkers en akkerranden

Bermen

Bloemenweides

Dijken

Eikenprocessierups

Golfbanen

Kruidenrijk grasland

Natuurgebieden

Particulieren