Meerjarige vegetatie voorbeelden

vangrail-gras-bloemen-boom-paars-wit

Steile dijk met zuidhelling, juni, meerjarige vegetatie ruim 20 jaar na inzaai.

Deze dijk is ingezaaid rond 1995. Reeds 25 jaar ontwikkelt deze vegetatie zich steeds bloemrijker. De locatie is de dijk bij Opperduit langs de Lek die op het zuiden is geprojecteerd, ingezaaid met het Margrietmengsel B103. Op de foto kun je de droogte van jaar 2019 goed waarnemen. Als het vochtiger was geweest had dit er fraaier en bloemrijker uitgezien.

N11, meerjarige vegetatie, 10 jaar na inzaai

Het talud van de N11 in mei,10 jaar na inzaai, tijdens de bloei van de Gewone margriet van het Biodivers B102 Margrietmengsel.

gras-bloemen-weg-helling-viaduct-verkeersbord-wegbelijning=berm-wilde planten-bloei-geel-paars

Wegberm N11, juni, meerjarige vegetatie ruim 25 jaar na inzaai.

De N11 is 25 jaar gelden aangelegd en ingezaaid met het Margrietmengsel B102. Hier zie je aan de onderkant van het talud dat de vegetatie profiteert van het uitzakkend hemelwater vanuit het talud. Deze vegetatie is heel succesvol en te vinden langs de hele N11. Het bewijst dat het Margrietmengsel duurzaam en meerjarig is, het blijft zichzelf in stand houden wanneer het maaibeheer gunstig is.

huizen-vlaggen-gras-weide-bloemen-bomen

Culemborg project Natte As, meerjarige vegetatie, 1e jaar na inzaai

In Culemborg is een natte as gegraven dwars door de stad. Hier is het Biodivers B104 Walstro-Wilde peenmengsel ingezaaid en in de oevers het Biodivers B106 Dotterbloem-Koekoeksbloemmengsel.

gebouw-gras-bloemen-bomen-weide-paars-geel-wit

Culemborg, meerjarige vegetatie, 1e jaar na inzaai

De foto is van de maand juni en geeft een beeld van het 1e jaar na inzaai van het Biodivers B104 Walstro-Wilde peenmengsel.

huizen-gras-bloemen-weide-rood0geel-wit-struiken-bomen

Alphen aan den Rijn Bijenlandschap, meerjarige vegetatie, 1e jaar na inzaai

Bijenlandschap De Groene Vinger in Alphen aan den Rijn. In totaal is 2 hectare ingezaaid. Op deze foto in het 1e jaar na inzaai zijn de kleurrijke eenjarige akkerkruiden en Grote ratelaar goed te zien.

Opmerking bij de bovenstaande foto’s:
Bovenstaande foto’s van natuurlijke vegetaties met kruiden en grassen, zijn een indicatie van een stukje duurzame ontwikkeling van graskruidenmengsels. Dat geldt zeker voor de N11 die 20 jaar geleden is ingezaaid en voor de dijk langs de Lek die ca. 25 jaar, toen we begonnen met de dijkverzwaring, is ingezaaid. Beide zijn in de loop van de afgelopen decennia steeds mooier geworden dankzij een goed maaibeheer.

De ontwikkeling van kruiden in de graskruidenmengsels komt maar langzaam op gang. Grassen nemen in het begin een voorsprong, waardoor de vegetatie ogenschijnlijk in de eerste paar jaar líjkt te vergrassen. Dit is allesbehalve het geval, want kruiden doen er weliswaar langer over om zich te ontwikkelen maar halen de aanvankelijke achterstand in als zij daarvoor de tijd krijgen. Een goed beheer zal uiteindelijk zorgen voor een evenwicht tussen grassen en kruiden waardoor er een natuurlijk mozaïek ontstaat.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286