Margrietmengsel B102 en B103

biodivers-natuurzaadmengsels-margrietenmengsel

B102 Margrietmengsel

Grondsoort: voor kalkarme, zandige of leemhoudende grond

Samenstelling: > 40% kruiden:
Akkerhoornbloem, Bleke klaproos, Gele morgenster, Gestreepte witbol, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Gewone spurrie, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Grasmuur, Grote ratelaar, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Kruipende boterbloem, Margriet, Rode klaver, Rood zwenkgras, Schapenzuring, Scherpe boterbloem, Sint Janskruid, Smalle weegbree, Stijf havikskruid, Veldlathyrus, Veldzuring, Vlasbekje, Vogelwikke.

Benodigde hoeveelheid: 35-50 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 2 x per jaar (juni/september of juli/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

 

B103 Margrietmengsel

Grondsoort: voor zavelige kalkrijke grond

Samenstelling: > 40% kruiden:
Beemdkroon Bitterkruid, Cichorei, Gele morgenster, Geoorde zuring, Gewone rolklaver, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Glanshaver, Goudhaver, Groot streepzaad, Grote bevernel, Grote ratelaar, Hopklaver, Karwijvarkenskervel, Kleine klaver, Kleine leeuwentand, Knolboterbloem, Knoopkruid, Kraailook, Margriet, Muskuskaasjeskruid, Oosterse morgenster, Pastinaak, Rode klaver, Rood zwenkgras, Ruige weegbree, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Veldlathyrus, Vogelwikke, Wilde peen, Zachte dravik.

Benodigde hoeveelheid: 35-50 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 2 x per jaar (juni/september of juli/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.