Kruidenrijk Grasland

Grasland omvormen naar Kruidenrijk perceel

Voorbereiding: Graskruidenmengsels gaan floreren op percelen met een opbrengst van minder dan 6 tot 7 ton/ds/ha/jaar. In de regel is het advies om de percelen eerst uit te mijnen d.mv. maaien en ruimen of een oogst mais of een oogst granen toe te passen.

Kruidenrijke graslanden beter bestand tegen droogte

In tijden van droogte blijven kruidenrijke graslanden groener vanwege een betere beworteling van de bodem door graslandplanten. Percelen met alleen raaigras herstellen minder snel of laten meer open plekken achter.

Uit onderzoek aan dijken, wegbermen en graslanden is gebleken dat de wortels van een begroeiing met een groot aantal soorten kruiden en natuurlijke grassen, veel dieper reiken dan die van de grasbermen. Meerjarige kruiden en natuurlijke grassen houden met hun diepere wortels de bodem beter vast en ze gaan een samenwerking aan met het bodemleven. Een levende bodem is beter in staat te reageren op extremere omstandigheden, zoals grote hoeveelheden neerslag of aanhoudende droogte.

De Biodivers agrarische mengsels zijn bedoeld voor de gezondheid en het welzijn van koeien, weidevogels, patrijzen en andere vogels, en dragen ook bij aan de insectenrijkdom.

B111 Akkerplanten mengsel

B141 Kruidenrijk Grasland

B144 Slootkantenmengsel

B145 Kuikenlandmengsel

Op https://biodivers.nl/vragen-en-antwoorden/ geven we u tips om een kruidenrijk Grasland te ontwikkelen en beheren.

Partridge:

Op aanvraag stellen we ook patrijzenmengsels en andere akkerranden samen