Hoe maak ik van mijn weide Kruidenrijk Grasland?

Kruidenrijke graslanden zijn beter bestand tegen droogte

In tijden van droogte blijven kruidenrijke graslanden groener vanwege een betere beworteling van de bodem door graslandplanten. Percelen met alleen raaigras herstellen minder snel of laten meer open plekken achter.

Uit onderzoek aan dijken, wegbermen en graslanden is gebleken dat de wortels van een begroeiing met een groot aantal soorten kruiden en natuurlijke grassen, veel dieper reiken dan die van de grasbermen. Meerjarige kruiden en natuurlijke grassen houden met hun diepere wortels de bodem beter vast en ze gaan een samenwerking aan met het bodemleven. Een levende bodem is beter in staat te reageren op extremere omstandigheden, zoals grote hoeveelheden neerslag of aanhoudende droogte.

Grasland omvormen naar Kruidenrijk perceel

Voorbereiding: Graskruidenmengsels gaan floreren op percelen met een opbrengst van minder dan 6 tot 7 ton/ds/ha/jaar. In de regel is het advies om de percelen eerst uit te mijnen d.mv. maaien en ruimen of een oogst mais of een oogst granen toe te passen.

Tips om een mooi kruidenrijk grasland te ontwikkelen

 • Ploeg of frees de bestaande graszode onder
 • Bekalk voor het ploegen als de zuurgraad lager is dan 4,8
 • Zaai bij voorkeur in het najaar
 • Gebruik bij voorkeur een inzaaimachine in combinatie met een Rotorkopeg
 • Gebruik niet meer dan 20kg zaad per hectare
 • Gebruik voor inzaai van kruidenrijk grasland bij voorkeur een natuurzadenmengsel
 • Voorkom ontmenging van het zaad, roer het zaad in de voorraadbak regelmatig door, zo voorkom je dat kleine zaden naar beneden zakken
 • Bemest kruidenrijk grasland het eerste jaar niet
 • Na het eerste mestloze jaar, alleen bemesten na de eerste snede
 • Gebruik geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen
 • Gebruik bij voorkeur ruige stalmest

Tips om kruidenrijk grasland te beheren

 • Wissel maaien en beweiden af
 • Maai niet voor half juni, zodat klavers en kruiden in bloei kunnen komen
 • Maai ook niet te laat want dan neemt de voedingswaarde af
 • Beweiding is mogelijk na de eerste snede (soms is het ook goed om een perceel een of twee keer te beweiden en dan later te maaien, dit voor de zaadvorming in de laatbloeiende soorten)
 • Pers het gras als voordroog silage in afzonderlijke balen of maak hooi (zeer geschikt voor droogstaande koeien en jongvee)

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286