Kiezen voor gebiedseigen zaden

Oktober 2019
Het thema ‘Kiezen voor gebiedseigen zaden’ is letterlijk op de kaart gezet. Professor Joop Schaminee van de Radboud Universiteit van Nijmegen en voorzitter van het Levend Archief heeft de Samenwerkende Kwekers van het Levend Archief bekend gemaakt.

Prof. Joop Schaminee riep op te kiezen voor planten van hier: wilde planten die naar floradistrict, bodem én kweek-of oogstlocatie passend zijn, waarmee we het doel bereiken dat we allemaal voor ogen hebben, toename van de insectenrijkdom en biodiversiteit.

Ook Arie Koster kent het belang van planten van eigen bodem, hij is bekend van vele onderzoeken, lezingen en boeken over de relatie tussen honingbijen, wilde bijen en de planten die zij nodig hebben.

Ecologisch verantwoorde zaden van lokale herkomst komen bij voorkeur uit gebied A, eventueel B. De natuurzaden van Biodivers zijn van Nederlandse of zelfs Regionale Herkomst.

Samenwerkende kwekers van Het Levend Archief

Veel toegepaste zadenmengsels sluiten niet goed aan bij onze Nederlandse fauna doordat ze afkomstig zijn uit andere werelddelen of verzameld en geteeld worden in bijvoorbeeld Oost- en Zuid Europa.

Biodivers werkt met De Bolderik en Cruydt-Hoeck en vele organisaties binnen Het Levend Archief aan de grootschalige beschikbaarheid van inheemse plantenzaden met een controleerbare lokale herkomst  die goed aansluiten bij onze lokale flora en daarmee meer bijdragen aan de biodiversiteit.

Inheemse zaden die uit China komen, kun je die nog wel inheems noemen?
Uitdeelacties van zaden zijn populair, maar wat verspreiden we daarmee eigenlijk? Zaad wordt overal ter wereld vermeerderd, tot in Zuidoost Azie. Enthousiaste inzaaiacties belanden goedbedoeld in tuinen en plantsoenen. De tijdsklok van vlinders, wilde bijen en andere insecten is echter afgestemd op wat hier van nature past en wat hier is opgeroeid.
Eikenprocessierups bestrijding (EPR)
De samenhang tussen gebiedseigen zaden en insecten geldt ook voor inheems plantgoed en vogels. Bij de bestrijding van de eikenprocessierups geeft een integrale aanpak van begroeiing in verschillende hoogtes, van inzaaien tot en met struiken en bomen, gewenste resultaten: in zo’n sterk verbeterd biotoop nestelen steeds meer vogels die de eikenprocessierups eten en die zich dankzij de bloem- en bessenrijke onderbegroeiing ook de rest van het jaar kunnen voeden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286