Het Levend Archief

Voor behoud van ons genetisch erfgoed

Stichting het Levend Archief wil de genetische diversiteit van wilde planten veiligstellen door zaden te verzamelen van inheemse wilde plantensoorten en deze op te slaan in de Nationale Zadencollectie. Daarnaast wil Stichting Het Levens Archief zadenteelt stimuleren van inheemse wilde plantenzaden van autochtone herkomst voor toepassing in tuin, park openbaar groen en landschap.

Om de biodiversiteit te vergroten worden er momenteel op grote schaal plantensoorten gezaaid en geplant die van nature niet in Nederland voorkomen, waarvan de zaden niet uit Nederland afkomstig zijn, dan wel zaden die dankzij langdurige teeltprogramma’s veel genetische diversiteit zijn verloren. Deze planten zijn plantengeografisch niet passend in ons land waardoor ze niet aansluiten bij de behoeften van insecten, bijen en vlinders die van deze planten afhankelijk zijn.

De kwekers Cruydt-Hoeck, Biodivers, De Bolderik en Staatsbosbeheer (afdeling Zaad en Plantsoen) zetten zich gezamenlijk in voor het grootschalig beschikbaar maken van een ruim sortiment inheemse wilde planten zaden van controleerbare lokale herkomst voornamelijk uit de gebieden binnen de groene cirkel. 

De betrokken partijen bij Het Levend Archief

Het netwerk van onderzoekers, beheerders en vrijwilligers betrokken bij Stichting Het Levend Archief omvat een waaier van onderzoeksinstellingen, natuurbeschermingsorganisaties, botanische tuinen, kwekers en organisaties als Naturalis, de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV), het Centrum voor Genetische Bronnen in Nederland (CGN), het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), Stichting FLORON, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen, maar ook duinbeheerders, gemeenten, waterschappen en provincies.  Zie voor meer informatie de website van Het Levend Archief

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286