Bloemrijke golfbanen

De aantrekkingskracht van golf is onder meer dat de sport in de natuur gespeeld wordt.
Biodiversiteit op golfbanen – de rijkdom aan planten- en dierensoorten – vergroot het plezier van een golfronde, maar het draagt ook bij aan de oplossing van een groot internationaal probleem. Voor golfbanen ligt hier een enorme kans. Als golfbanen biodiversiteit bevorderen, kan golf een onderdeel van de oplossing zijn.

Golfbanen treft u aan in alle landschapstypen. Naast de werkelijke oppervlakte waarop gespeeld wordt, is er ruimte voor bossen, heide en natuurterreinen en waterelementen. Vaak zijn deze aangesloten bij het al bestaande landschap en gebruikt men de aanwezige landschapselementen om natuurlijke hindernissen en roughs te creëren op de golfbaan.

Er zijn ook mogelijkheden om een aantal natuurwaarden te verhogen. In aansluiting op de grondsoort en omgeving worden bloemenmengsels in roughs of in de overgangen naar bos- en natte terreinen gebruikt. Daarnaast, met het gericht inbrengen van een aantal waardplanten voor sluipwespen (Wilde peen) bestrijdt u de engerlingen.

U kunt kiezen uit bloemenmengsels, die u gebruikt bij nieuwe aanleg of renovatie van bepaalde gedeelten van uw golfbaan. Dit levert een meerwaarde voor u, onderdrukking van plaaginsecten, en een belevingswaarde voor uw leden op.

Naar bloemenmengsels Surrounding I-IV

Met dank aan Golf.nl en Golfbaan Princenbosch waar de opnames voor deze video zijn gemaakt.

De aantrekkingskracht van golf is onder meer dat de sport in de natuur gespeeld wordt.
Biodiversiteit op golfbanen – de rijkdom aan planten- en dierensoorten – vergroot het plezier van een golfronde, maar het draagt ook bij aan de oplossing van een groot internationaal probleem. Voor golfbanen ligt hier een enorme kans. Als golfbanen biodiversiteit bevorderen, kan golf een onderdeel van de oplossing zijn.

Golfbanen treft u aan in alle landschapstypen. Naast de werkelijke oppervlakte waarop gespeeld wordt, is er ruimte voor bossen, heide en natuurterreinen en waterelementen. Vaak zijn deze aangesloten bij het al bestaande landschap en gebruikt men de aanwezige landschapselementen om natuurlijke hindernissen en roughs te creëren op de golfbaan.

Er zijn ook mogelijkheden om een aantal natuurwaarden te verhogen. In aansluiting op de grondsoort en omgeving worden bloemenmengsels in roughs of in de overgangen naar bos- en natte terreinen gebruikt. Daarnaast, met het gericht inbrengen van een aantal waardplanten voor sluipwespen (Wilde peen) bestrijdt u de engerlingen.

U kunt kiezen uit bloemenmengsels, die u gebruikt bij nieuwe aanleg of renovatie van bepaalde gedeelten van uw golfbaan. Dit levert een meerwaarde voor u, onderdrukking van plaaginsecten, en een belevingswaarde voor uw leden op.

Naar bloemenmengsels Surrounding I-IV

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286