Hoe vergroot ik het succes van een bloemrijk mengsel?

Kleur en meer
Bloemrijke mengsels die inheems gewonnen zijn en passen bij bodem en locatie, hebben al een grotere kans van slagen dan een mengsel dat alleen op kleureffect is gekozen.

Die slagingskans vergroot je door uit te gaan van een combinatie van bloemen en natuurlijke grassen die al, als oorspronkelijke plantengemeenschap, onder natuurlijke omstandigheden voorkomt.

Sneller resultaat en minder kosten
Zadenmengsels met bloemen en natuurlijke grassen die bij elkaar horen en samen geoogst zijn, zijn een ‘winning team’. Ingezaaid op een vergelijkbare bodem en met vergelijkbare groeicondities, ontstaat tijdens de groei opnieuw en snel een natuurlijk evenwicht. Dan is slechts éénmalig inzaaien nodig en met goed monitoren in de eerste jaren, wordt in totaal een aardige kostenbesparing gerealiseerd.

Zo’n samenstelling van bloemen en natuurlijke grassen is met name geschikt voor bloemrijke vegetaties op grotere oppervlakken; voor natuurrijke tuinen op grote percelen of bloemrijke dijken en wegbermen.

wilde planten bloemen landschapsvehetatie

Vergrassing voorkomen met natuurlijke grassen, hoe werkt dat?
De natuurlijke grassen zijn als plantengemeenschap geoogst: de vaak bijzondere grassen horen echt thuis bij de bloemen in het mengsel, vormen er een geheel mee. De grassen die in inzaaiingen met een andere samenstelling spontaan opkomen, zullen vaak gewone soorten zijn als straatgras, fiorin en engels raai. Als goede grassen ontbreken, komen de relatief open inzaaiingen in het eerste jaar sneller opgevuld worden door ongewenste kruiden, zoals kruiskruiden, vogelmuur, perzikkruid en meldes.

Met een mengsel dat goed in balans is voorkomt u dit. Van vergrassing is dan geen sprake. De natuurlijke grassen en de onderlinge samenhang, ook met de bodem, geven de ongewenste cultuurvarianten bijna geen kans. Ze vormen samen met de bloemen opnieuw de plantengemeenschap die, als ze zich  eenmaal gevestigd heeft, jarenlang – denk in tientallen jaren – standhoudt.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286