Dijkenmengsels


B114 Stroomdalmengsel
Kruidenrijk dijkenmengsel, geschikt voor inzaai dijktaluds en vergelijkbare steile situaties

Toepassing:
Bedoeld voor het vastleggen van dijken en steile grondprofielen

Samenstelling:
Beemdkroon, Cichorei, Gele morgenster, Geoorde zuring, Glad walstro, Glanshaver, Goudhaver, Groot streepzaad, Grote bevernel, Karweivarkenskervel, Kattendoorn, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Knolboterbloem, Kropaar, Kruisdistel, Margriet, Roodzwenkgras, Ruwe smele, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree Veldzuring, Veldbeemdgras, Veldgerst, Vogelwikke, Wede en Zachte dravik

Benodigde hoeveelheid:
30 tot 50 kg/ha

Bijbehorend maaibeleid:
Maaien en afvoeren: 2 x per jaar in juni/juli en september/oktober

Prijzen:
Opvraagbaar


B130 DBK Dijken Basis Kruiden
Kruidenrijk dijkenmengsel, geschikt voor inzaai dijktaluds en vergelijkbare steile situaties

Toepassing:
Bedoeld voor het vastleggen van dijken en steile grondprofielen

Samenstelling:
Duizendblad, Gele morgenster, Gewone margriet, Gewone rolklaver, Glad walstro, Groot streepzaad, Hopklaver, Knoopkruid, Pastinaak, Peen, Rode klaver, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Smalle wikke, Veldlathyrus, Veldzuring, Vertakte leeuwentand, Vogelwikke.

Benodigde hoeveelheid:
30 tot 50 kg/ha

Bijbehorend maaibeleid:
Maaien en afvoeren: 2 x per jaar in juni/juli en september/oktober

Prijzen:
Opvraagbaar


B131 DBG Dijken Basis Gras
Grasrijk dijkenmengsel, geschikt voor inzaai dijktaluds en vergelijkbare steile situaties

Toepassing:
Bedoeld voor het vastleggen van dijken en steile grondprofielen

Samenstelling:
Engels raaigras, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glanshaver, Goudhaver, Kamgras, Rood zwenkgras, Ruw beemdgras, Veldbeemdgras, Witte klaver.
Op verzoek aan te vullen met o.a.:
Beemdlangbloem, Grote vossenstaart, Kropaar, Rietzwenkgras, Veldgerst.

Benodigde hoeveelheid:
30 tot 50 kg/ha

Bijbehorend maaibeleid:
Maaien en afvoeren: 2 x per jaar in juni/juli en september/oktober

Prijzen:
Opvraagbaar

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286