Natuurzadenmengseloverzicht

Regioproduct van oogst uit natuurterreinen

Uniek: regioproduct

  • Gebiedseigen inheemse wilde plantenzaden
  • Grootste genetische variatie
  • Eigen oogst in natuurgebieden
  • Bronmengsel naar floradistrict en biotoop

Oude granen

100% Bloemenmengsels

100% Bloemenmengsels

Bijenmengsels

Bijenmengsels

Dijkenmengsels

B106 Dotter-koekoeksbloemmengsel

Dotterbloem-Koekoeksbloemmengsel

Margrietmengsel B102 En B103

Margrietmengsel B102 en B103

B113 Mengsels van bloemrijke ruigten en struwelen

Mengsels van bloemrijke ruigten en struwelen

Mengsels voor agrarische toepassingen

Mengsels voor agrarische toepassingen