Akkers en akkerranden

Bermen

Bloembollen en natuurzadenmengsels

Bloemenweides

Dijken

Eikenprocessierups

Golfbanen

Kruidenrijk grasland

Natuurgebieden

Natuurvriendelijke Oevers