Natuurzadenmengseloverzicht

groenbeheerders veldbezoek ecologisch advies Peter de Groot Biodivers Odewater

Aanleg en inrichting

Regioproduct van oogst uit natuurterreinen

Uniek: regioproduct

  • Gebiedseigen inheemse wilde plantenzaden
  • Grootste genetische variatie
  • Eigen oogst in natuurgebieden
  • Bronmengsel naar floradistrict en biotoop