Waarom insecten langzaam verhongeren door goedbedoelde acties voor natuur

Maart 2020

Het Algemeen Dagblad interviewde Peter de Groot van Biodivers en Nils van Rooijen, oa werkzaam bij Het levend Archief. Artikel met achtergronden over botanische gewenste mengsels en waarom insecten langzaam verhongeren door het gebruik van ‘fout’ zaad. Want het ene zaadje is het andere niet, en

Nieuws

Vlinderidylle Lansingerland

Paardenbloem favoriet bij wilde bij

November 2019

Sonne Copijn heeft de Heijmans en Thijsse prijs gekregen. In het interview met Vroege Vogels doet zij uitspraken over het samenleven van wilde bij en honing bij; als de omgeving bloemrijk genoeg is kan dat. Een gebrek aan bloemen is de essentie. Van de wilde bijen zegt zij in het radiofragment dat deze niet op eenjarigen vliegen maar juist op inheems meerjarig en dat de paardenbloem hun favoriet is.

Kiezen voor gebiedseigen zaden

Oktober 2019

Het thema Kiezen voor gebiedseigen zaden is letterlijk op de kaart gezet. Professor Joop Schaminee van de Radboud Universiteit van Nijmegen en voorzitter van het Levend Archief heeft in zijn lezing op de Vakbeurs DVOR in Utrecht de Samenwerkende Kwekers van het Levend Archief bekend gemaakt.

Veel toegepaste zadenmengsels sluiten niet goed aan bij onze Nederlandse fauna doordat ze afkomstig zijn uit andere werelddelen of verzameld en geteeld worden in bijvoorbeeld Oost- en Zuid Europa. Schaminee riep op te kiezen voor planten van hier: wilde planten die naar floradistrict, bodem én kweek- of oogstlocatie passend zijn voor de toename van insecten en biodiversiteit.

Aanbevelingen voor klimaatbestendige dijken, taluds en bermen met zuid expositie

Juli 2019

Bron: Bloemdijken van Nederland, klimaatbestendige dijken, auteur Cyril Liebrand.

Een ronde langs veel dijken direct na de droge periode, najaar 2018, leerde dat met name de zuidtaluds van zandige dijken het zwaar te verduren hadden gehad. Dieper wortelende grassoorten als Rietzwenkgras en Glanshaver hadden de droogte wel doorstaan. Ook veel dieper wortelende soorten kruiden bleken de droogte te hebben overleefd.