Particulieren

Onze zadenmengsels voor natuurlijke begroeiingen zijn ook toe te passen in particuliere boomgaarden, bloemenweides en slootkanten

(voor oppervlakken van > 100 m2).

Heeft u belangstelling voor onze zaadmengsels, het volgende kunt u alvast in uw email aangeven:

  • Waarvoor bedoeld,  dit kan zijn: een pluktuin, dijk, weide, boomgaard, berm, etc.
  • Aantal m2

Als u de gegevens weet:

  • Een omschrijving van de grondsoort zoals zand/klei/veen/löss. Droog of nat. Voedselrijk of voedselarm. Kalkrijk of kalkarm. PH waarde, % humus.
  • Huidige situatie qua begroeiing
  • Denk aan foto’s op  1 m2 boven de grond genomen, recht van boven + een overzichtsfoto
  • Heeft u reeds een bodemanalyse, wilt u deze dan ook meesturen
  • Nadere informatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286