Bijenmengsels

B122 Bijenmengsel voor honingbij en wilde bij : gebaseerd op een combi van 80% Margrietmengsel + 20% 1-jarigen.

Meerjarig mengsel.

Toepassing: dit mengsel combineert het Margrietmengsel, d.w.z. een duurzame plantengemeenschap van wilde planten zoals die zich in de natuur heeft ontwikkeld, met een toevoeging van bloemrijke soorten voor extra nectar en kleur. Het draagt bij aan de lokale biodiversiteit.

Grondsoort zandige bodem, samenstelling:

20% onderdeel: inheemse 1-jarigen zoals korenbloem, ganzenbloem, wilde klaproos, bolderik reukloze kamille en echte kamille. 80% onderdeel B102 Margrietmengsel: Akkerhoornbloem, Bleke klaproos, Gele morgenster, Gestreepte witbol, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Gewone spurrie, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Grasmuur, Grote ratelaar, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Kruipende boterbloem, Margriet, Rode klaver, Rood zwenkgras, Schapenzuring, Scherpe boterbloem, Sint Janskruid, Smalle weegbree, Stijf havikskruid, Veldlathyrus, Veldzuring, Vlasbekje, Vogelwikke.

Op verzoek kunnen we zonnebloemen bijmengen.

Grondsoort voedselrijke bodem, samenstelling:

20% onderdeel:  inheemse 1-jarigen zoals korenbloem, ganzenbloem, wilde klaproos, bolderik reukloze kamille en echte kamille.  80% onderdeel B103 Margrietmengsel: Beemdkroon Bitterkruid, Cichorei, Gele morgenster, Geoorde zuring, Gewone rolklaver, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Glanshaver, Goudhaver, Groot streepzaad, Grote bevernel, Grote ratelaar, Hopklaver, Karwijvarkenskervel, Kleine klaver, Kleine leeuwentand, Knolboterbloem, Knoopkruid, Kraailook, Margriet, Muskuskaasjeskruid, Oosterse morgenster, Pastinaak, Rode klaver, Rood zwenkgras, Ruige weegbree, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Veldlathyrus, Vogelwikke, Wilde peen, Zachte dravik.

Op verzoek kunnen we zonnebloemen bijmengen.

Benodigde hoeveelheid: 35 tot 50 kg/ha                                Oftewel 3,5 tot 5 gram per m2. Neem 4  tot 5 gram bij < 800 m2

Beheer, maaien en afvoeren: 1 x per jaar in september/oktober, bij voedselrijke bodems 2 x per jaar

Dit mengsel is beter gebaseerd op voldoende draagkracht voor onderhoudsmachines en heeft het voordeel: eenmalig inzaaien!!! (dus eenmalige kosten)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B123 Bijenmengsel wilde planten: gebaseerd op een mengsel van alleen puur wilde planten voor met name de wilde bijen

Meerjarig mengsel.

Toepassing:  inheemse wilde planten zijn aangepast op de levenscyclus van de wilde bijen, vlinders andere insecten. Dit 100% inheems plantenmengsel vergroot de lokale biodiversiteit.

Grondsoort zandige bodem, samenstelling:

100% puur bloemen van het Margrietmengsel: Akkerhoornbloem, Bleke klaproos, Gele morgenster, Gestreepte witbol, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Gewone spurrie, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Grasmuur, Grote ratelaar, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Kruipende boterbloem, Margriet, Rode klaver, Rood zwenkgras, Schapenzuring, Scherpe boterbloem, Sint Janskruid, Smalle weegbree, Stijf havikskruid, Veldlathyrus, Veldzuring, Vlasbekje, Vogelwikke.

Met extra toevoegingen van o.a. soorten als:
Aartsengelwortel, Fijnstraal, Guldenroede, Hartgespan, Heemst, Kaardenbol, Kaasjeskruid, Kattenstaart, Koolzaad, Korenbloem, Look zonder look, Mariadistel, Munt, Ooievaarsbek, Ossentong, Salvia, Sint Janskruid, Slangenkruid, Tijm, Valeriaan, Wilde marjolein, Wilgenroosje en Witte honingklaver.

Benodigde hoeveelheid: 10 tot 15 kg/ha                                Oftewel 1 tot 1,5 gram per m2. Neem 2  tot 3 gram bij < 800 m2

Beheer, maaien en afvoeren: 1 x per jaar gefaseerd in periode juli t/m oktober

Dit mengsel heeft in het begin van de ontwikkeling minder snel draagkracht voor onderhoudsmachines, bij goed beheer volstaat eenmalig inzaaien.

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail of telefoon