Bermen

Maandenlang bloeiende bermen

Om bijen te helpen en de insecten in aantal en soorten te laten toenemen, zijn de vele meters bermen in gemeenten en provincies een belangrijke ecologische schakel. Niet langer alles in één keer maaien in mei of juni, maar ook delen laten staan, waar mogelijk zelfs in de winter.
Gefaseerd maaien waarbij de verkeersveiligheid gewaarborgd is, geeft verspreid van april tot in oktober maandenlange bloei in de bermen. De soortenrijkdom neemt toe en er ontstaan meer levenskansen voor de insecten, kleine zoogdieren en vogels.

Maaien of zaaien?

Veel, maar niet alles kan bereikt worden met andere maaifrequenties, soms is doorzaaien of inzaaien nodig, vooral om het aantal soorten in een gebied weer te laten toenemen. De periode september – oktober is de beste zaaitijd!

Quickscan geeft snel inzicht

Met een quickscan van een berm door Biodivers heeft u snel inzicht in de mogelijkheden voor verbloeming. Ga met de aanwijzingen in de rapportage van de quickscan aan de slag met uw eigen groenbeheerders of kies voor onze ecologische begeleiding voor bermbloei-ontwikkeling en maaibeheer.

Wilde bloemenmengsels

Als inzaai of doorzaai nodig blijkt, kijken we naar de bodem en naar de aanwezige soorten in het veld en de grond (zadenbank) en passen daar de samenstelling van het inheems zadenmengsel op aan. Zo betaalt u alleen voor wat u werkelijk wilt toevoegen aan wat u al heeft.
Wij kiezen voor natuurzaden, omdat deze zich goed aanpassen aan sterk wijzigende weersomstandigheden, dankzij grote genetische diversiteit – vele vaders en moeders – en de herkomst uit door ons beheerde natuurgebieden in uw regio. Voor in het stedelijk gebied zijn ook 100% bloemenmengsels mogelijk.

Help een randje

Hoe ontwikkel je een berm naar bloemrijk of soortenrijk? Hoe geef je de samenwerking voor een ander maaibeleid vorm met aannemers? Wat is de samenstelling van een geschikt zadenmengsel voor de verschillende bermen?  Hoe leg je het nieuwe aanzicht van de omgeving uit aan bewoners?

Stuk voor stuk interessante vragen waarmee de Provincie Zuidholland de afgelopen jaren ervaring opdeed. Met de slogan “ De berm komt tot bloei” en “Help een randje” en ecologisch advies van Biodivers vertaalden zij het andere maaien in beleid. Langs de N-wegen is de toename in bloei en soortenrijkdom al volop te zien.  Bij aanleg van wegen en na wegwerkzaamheden laat de provincie inzaaien met één van de twee zadenmengsels die Biodivers samenstelde, passend bij een zand- of kleibodem.

Scan, rapportage en aannemers-handleiding

Binnen de Provincie reageerden velen positief op voorstellen om de insecten te helpen, maar pas nadat dit  tot officieel beleid was gemaakt nam het een vlucht. Alle wegbermen in de verschillende maairegio’s werden door Biodivers gescand, de z.g. nulmeting. Voor elke berm is het perspectief vastgelegd; wat is er aan potentie aanwezig en te ontwikkelen.

  • Managementreportages en samenvattingen met ecologische informatie en foto’s van Biodivers geven nu beeld en richting voor alle betrokkenen.
  • Van elke meter berm langs N-wegen is op kaart aangegeven hoe vaak en in welke maanden er gemaaid mag worden.
  • Aannemers krijgen bij hun vernieuwde contracten een speciaal ontwikkelde handleiding mee om voortgang en kwaliteit van de bloeiende berm te herkennen.

Bewonersvoorlichting

lantaarnpaal-sloot-fietspad-fietser-haag-bloemen-grasBij tuinfairs en andere open dagen in de regio gaan Provincie en Biodivers in gesprek met bewoners en boeren om te zien hoe de reacties op het andere maaien zijn. Brochures over de aanpak van ongewenste exoten, de soortensamenstelling van de zadenmengsels, een puzzel en een video over de gewijzigde maaifrequentie, ondersteunen de heldere uitleg: “zo gaan we het voortaan doen, dit is beleid en goed voor de bijen en insecten”.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286