Mengsels voor agrarische toepassingen

biodivers natuurzaden kruidenrijk graslandmengsel

B141 Kruidenrijk graslandmengsel

Toepassing: Voor de gezondheid en het welzijn van koeien, met daarbij een positieve bijdrage voor insectenrijkdom en weidevogels.

Samenstelling: Akkerhoornbloem, Beemdlangbloem, Duizendblad, Echte koekoeksbloem, Gestreepte witbol, Gewone hoornbloem, Gewone margriet, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Knoopkruid, Moerasrolklaver, Paardenbloem, Pinksterbloem, Ratelaar, Rode klaver, Rood zwenkgras, Scherpe boterbloem, Sint Janskruid, Smalle weegbree, Veldlathyrus, Veldzuring, Vogelwikke, Witte klaver.

Benodigde hoeveelheid: 15 tot 20 kg/ ha

Bijbehorend maairegime: 2 x per jaar (juni/ september)
Eventueel met voorbeweiding

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail of telefoon

B142 Greppelmengsel (I), zon: geschikt voor inzaai van greppels in open veld

Toepassing: Bedoeld voor het ontwikkelen van bloemrijke greppels

Samenstelling: Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Egelboterbloem, Engelwortel, Gele lis, Gestreepte witbol, Grote pimpernel, Gevleugeld hertshooi, Grote ratelaar, Heelblaadjes, Kattenstaart, Kruipende boterbloem, Moeraskartelblad, Moerasrolklaver, Moerasspirea, Moerasvergeet-mij-nietje, Oeverzegge, Pinksterbloem, Ruwe smele, Valeriaan, Wateraardbei, Watermunt, Wilde betram en Wilgenroosje.

Benodigde hoeveelheid: 5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 x per jaar in september/oktober

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B143 Greppelmengsel (II), schaduw: geschikt voor inzaai van greppels onder schaduw

Toepassing: Bedoeld voor het ontwikkelen van bloemrijke greppels

Samenstelling: Dotterbloem, Engelwortel, Gele lis, Gestreepte witbol, Grote ratelaar, Heelblaadjes, Kattenstaart, Kruipende boterbloem, Oeverzegge, Ruwe smele, Valeriaan en Wilgenroosje

Benodigde hoeveelheid: 5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 x per jaar in september/oktober

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B144 Slootkantmengsel: gebaseerd op een mengsel met aantal karakteristieke maar niet kritische slootkantplanten

Toepassing: Bedoeld voor het ontwikkelen van bloemrijke agrarische slootkanten in de opgroeiperiode van weidevogelkuikens en dient met een ecologisch maaibeheer vergezeld te gaan

Samenstelling: Biezenknoppen, Gele lis, Kamgras, Kattenstaart, Kleine watereppe, Moerasrolklaver, Moerasvergeet-mij-nietje, Moeraswalstro,
Struisgras, Watermunt, Wilde bertram, Zwanenbloem en Zomprus

Benodigde hoeveelheid: 5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 x per jaar in juni/juli, daarna bij voorkeur nabeweiden met jongvee

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B145 Kuikenlandmengsel: gebaseerd op een mengsel van stengelgrassen en kleine hooiland of weilandkruiden

Toepassing: Bedoeld voor het ontwikkelen van een makkelijk doorwaadbaar en kruidenrijk grasland in de opgroeiperiode van weidevogelkuikens

Samenstelling: Beemdlangbloem, Duizendblad, Echte koekoeksbloem, Gewone hoornbloem, Kamgras, Kleine klaver, Moerasrolklaver,
Pinksterbloem, Reukgras, Roodzwenkgras, Rode klaver, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Veldgerst, Veldlathyrus, Veldzuring en Vogelwikke

Benodigde hoeveelheid: 15 tot 20 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: 1 tot 2 x per jaar in periode juli t/m oktober

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.