Waterplantenmengsel

B112 Waterplantenmengsel 

Waterkwaliteit: dit product vraagt specifieke waterkwaliteitseisen.

Samenstelling:
Gele lis, Grote egelskop, Grote watereppe, Grote waterweegbree, Kleine watereppe, Knikkend tandzaad, Melkeppe, Moerasrolklaver, Moerasvergeet-me-nietje, Pijlkruid, Riet, Scherpte zegge, Smalle lisdodde, Waterdrieblad, Waterscheerling, Zwanenbloem.

Benodigde hoeveelheid: 10-15 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend onderhoudsregime: afhankelijk van de voedselrijkdom van het water

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.