Overige mengsels

B107 Duinvalleimengsel

Grondsoort: vochtige, voedselarme bodem op zand of zavel

Samenstelling: > 90% kruiden en cypergrassen:
Aardbeiklaver, Dwergzegge, Echt duizendguldenkruid, Fraai duizendguldenkruid, Geelhartje, Gewone brunel, Heelblaadjes, Hertshoornweegbree, Kleineklaver, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Kleverige ogentroost, Moeraswespenorchis, Parnassia, Rode ogentroost, Smalle rolkklaver, Stijve ogentroost, Tengere rus, Vertakte leeuwentand, Vleeskleurige orchis, Waterpunge, Zeegroen zegge, Zilt torkruid, Zilte zegge.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 1 x per jaar (september)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B114 Stroomdalmengsel: geschikt voor inzaai dijktaluds en vergelijkbare steile situaties

Toepassing: Bedoeld voor het vastleggen van dijken en steile grondprofielen

Samenstelling: Beemdkroon, Cichorei, Gele morgenster, Geoorde zuring, Glad walstro, Glanshaver, Goudhaver, Groot streepzaad, Grote bevernel, Karweivarkenskervel, Kattendoorn, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Knolboterbloem, Kropaar, Kruisdistel, Margriet, Roodzwenkgras, Ruwe smele, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree Veldzuring, Veldbeemdgras, Veldgerst, Vogelwikke, Wede en Zachte dravik

Benodigde hoeveelheid: 30 tot 50 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: 2 x per jaar in juni/juli en september/oktober

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B116 Wadimengsel: geschikt voor inzaai van wadi's met schrale en regelmatig droge bodems en af en toe overstromen

Toepassing: Bedoeld voor het ontwikkelen van erosiebestendige en bloemrijke wadi's

Samenstelling: Betonie, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Geel walstro, Gestreepte witbol, Grote pimpernel, Gevleugeld hertshooi, Kamgras, Knoopkruid, Kleine ratelaar, Kruipende boterbloem, Madelief, Margriet, Moerasrolklaver, Paardenbloem, Pijpenstrootje, Pinksterbloem, Ruwe smele, Roodzwenkgras, Schapengras, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Struisgras, Veldlathyrus,
Wilde betram en Witte klaver

Benodigde hoeveelheid: 35 tot 50 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 tot 2 x per jaar in september/oktober

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B119 FAB mengsel (I), 1-jarig

Toepassing: Bedoeld voor ontwikkeling van Functionele Agrarische Biodiversiteit langs perceelsranden

Samenstelling: Boekweit, Duizendblad, Gele ganzenbloem, Klaproos, Korenbloem en Venkel
(Niet alle soorten in dit mengsel zijn inheems)

Benodigde hoeveelheid: 10 tot 20 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 x per jaar in september/oktober

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B120 FAB mengsel (II), meerjarig

Toepassing: Bedoeld voor ontwikkeling van Functionele Agrarische Biodiversiteit langs perceelsranden

Samenstelling: Boekweit, Gele ganzenbloem, Gele kamille, Groot akkerscherm, Kaasjeskruid, Kamgras, Klaproos, Korenbloem, Margriet, Rolklaver, Roodzwenkgras, Struisgras, Venkel en Witte klaver. (Niet alle soorten in dit mengsel zijn inheems)

Benodigde hoeveelheid: 35 tot 50 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 2 x per jaar in juni/juli en september/oktober

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.