Akkers en akkerranden

Welke akkerplanten horen in een graanakker thuis?
En waar vind ik die?

Biodivers werkt samen met bureau Natuurbalans (gespecialiseerd in herstel akkerflora) voor het oogsten van authentieke akkerzaadmengsels afkomstig uit oude akkerplantenpopulaties in Nederland. Hierdoor kan Biodivers akkermengsels aanbieden van Nederlandse herkomst afkomstig van oude populaties zonder cultivars of exoten.

In deze akkermengsels zitten soorten van zowel klei-, zand-, zomer- en winterakkers.

bomen-graan=lucht-korenbloemenBelangrijke soorten die erin zitten zijn korenbloemen, grote klaproos, bleke klaproos, gele ganzenbloem, valse kamille en akker vergeet-mij -nietje. De meeste andere mengsels die in de handel zijn, zijn vaak samengesteld uit cultivars van korenbloemen en klaprozen en vaak ook exoten. Als een dergelijk mengsel ooit is ingezaaid, is de kans aanwezig dat je van sommige soorten heel moeilijk afkomt (vb dubbele korenbloem, rammenas, koolzaad) en dit staat de ontwikkeling van fraaie authentieke flora in de weg. Het dus erg belangrijk te weten waar het mengsel vandaan komt.

Wat is de beste methode om akkerplanten in te zaaien?

Voor slagen van een authentiek akkerplantenmengsel is o.a. het volgende van belang:

  • De akker moet goed op orde zijn: weinig of geen wortelonkruiden (zo ja deze eerst mechanisch bestrijden met cultivator), akker is niet super schraal of zeer voedselrijk en er staat goed graangewas op dat hoort bij deze streek en bodem (vb rogge op zand, tarwe op klei).
  • De zaaidichtheid van het graan moet niet te hoog zijn (vb de laagste reguliere zaaidichtheid). Meteen na het inzaaien van het graan kan het akkermengsel (met ruime hoeveelheid zand gemengd) ingezaaid worden, bij voorkeur handmatig met de zaaikorf.
  • Het beste resultaat is te verkrijgen bij de aanleg van een winterakker. In zomerakker zijn vaak problemen met soorten als ganzevoet en knopkruid die massaal in deze akkers kunnen optreden en de ingezaaide soorten belemmeren.
  • Voor een duurzaam behoud van de akkerflora moet de bodem alleen ondiep worden bewerkt en de wortelonkruiden moeten in toom worden gehouden.
  • De akkers moeten bij voorkeur jaarlijks geoogst worden, zodat geen enorme hoeveelheden achtergebleven graan gaat kiemen.
  • Enige akkerkennis is sterk aan te bevelen om een duurzaam geheel te krijgen.
  Bron: www.natuurbalans.nl

  Contactpersoon Natuurbalans: Peter Verbeek 06 – 15 19 19 29
  Contactpersoon Biodivers: Peter de Groot 0348 – 56 02 86