Aanleg en inrichting

Onze ecologische adviezen zijn mede gebaseerd op oude agrarische en ecologische principes.

Het hele jaar kunt u ons vragen om inzaaiprojecten te beoordelen, inzaaiwerk te begeleiden en bodemonderzoek te doen. Daarbij zetten we onze kennis van de onderlinge samenhang van specifieke soorten, plantengemeenschappen, biotopen en bodemkunde graag in:

  • “Welke planten/zaden hebben op mijn terrein de beste kansen?”
  • “Wat is de optimale variatie die ik hierin kan bereiken in samenhang met insecten en overige fauna?”
  • “ Hoe kan ik geleidelijk de soortenrijkdom uitbouwen?”
  • “Wat is de beste manier om een bloemenmengsel goed te laten aanslaan?”

Monitoring is in de eerste drie jaren na inzaaien van groot belang. Dit is de periode die de vegetatie nodig heeft om volwassen te worden, waarna zij zelfstandig verder kan. We bekijken een project integraal en begeleiden u stap-voor-stap in het proces, waarbij we de inpassing in het landschap en uw beheerdoelstelling op elkaar afstemmen.

Soms is het beter niet te zaaien!
Vanuit onze ervaring maken wij mee dat zaaien niet altijd nodig is. Het komt regelmatig voor dat een gewenst eindbeeld of vegetatietype dat men graag zou willen, simpel bereikt kan worden door op een andere manier of op andere tijdstippen te maaien. Door onze expertise op het gebied van terreinbeheer kunnen wij u ermee op weg helpen om zonder zaaien te bereiken wat u wilt.

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286