100% Bloemenmengsels


B107 Duinvalleimengsel

Grondsoort:

vochtige, voedselarme bodem op zand of zavel

Samenstelling:
> 90% kruiden en cypergrassen:
Aardbeiklaver, Dwergzegge, Echt duizendguldenkruid, Fraai duizendguldenkruid, Geelhartje, Gewone brunel, Heelblaadjes, Hertshoornweegbree, Kleine klaver, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Kleverige ogentroost, Moeraswespenorchis, Parnassia, Rode ogentroost, Smalle rolklaver, Stijve ogentroost, Tengere rus, Vertakte leeuwentand, Vleeskleurige orchis, Waterpunge, Zeegroen zegge, Zilt torkruid, Zilte zegge.

Benodigde hoeveelheid:
20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maaibeleid:
1 x per jaar (september)

Prijzen:
Opvraagbaar

duinen-gras-bloemen

B107 Duinvalleimengsel


B109 Heischraalmengsel, droog of vochtig Grondsoort: voor voedselarme zand- of veengrond Samenstelling: 80% kruiden en cypergrassen: Biezenknoppen, Blauwe knoop, Blauwe zegge, Brem, Geelgroene zegge, Gevlekte orchis, Gewone dophei, Hazezegge, Kleine zonnedauw, Schapegras, Schapezuring, Spaanse ruiter, Stekelbrem, Stijve ogentroost, Struikhei, Tormentil, Veenbies, Veenpluis, Wateraardbei, Zandzegge.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maaibeleid: 1x per 2 – 10 jaar (oktober/november)

Prijzen: Opvraagbaar

B110 Bosrandmengsel

Toepassing:

Halfschaduwsoorten voor klei, zand, löss en veen

Samenstelling:
100% kruiden, te weten Akkerkool, Bosandoorn, Bosanemoon, Bosrank, Bosvergeet-mij-nietje, Brem, Dagkoekoeksbloem, Dolle kervel, Egelantier, Fluitenkruid, Geel nagelkruid, Grote kaardebol, Heggendoornzaad, Hondsroos, Hop, Look zonder look, Maarts viooltje, Robertskruid, Ruig klokje, Stinkende Gouwe, Valse salie, Vingerhoedskruid, Wilde akelei, Wilde kamperfoelie, Wilgenroosje.

Benodigde hoeveelheid:
8 tot 10 kg/ha bij een schaduwrijke kale bodem

Bijbehorend maaibeleid:
Maaien en afvoeren: 1 x per twee jaar in de wintermaanden

Prijzen:
Opvraagbaar


B115 Oeverplantenmengsel: geschikt voor inzaai van nieuw aangelegde natuurvriendelijke oevers of omgevormde steile oevers

Toepassing:
Bedoeld voor het vastleggen van het oeverprofiel

Samenstelling:
Aartsengelwortel, Biezenknoppen, Gele lis, Gewone engelwortel, Grote egelskop, Grote wederik, Harig wilgenroosje, Heen, Kale jonker, Kattenstaart, Knikkend tandzaad, Koninginnenkruid, Mattenbies, Melkeppe, Moerasrolklaver, Moerasspirea, Moerasvergeet-mij-nietje, Moeraszegge, Oeverzegge, Paddenrus, Poelruit, Scherpe zegge, Smalle lisdodde, Valeriaan, Watereppe, Watermunt, Waterscheerling, Waterweegbree, Waterzuring, Wolfspoot, Zwanenbloem en Zomprus.

Benodigde hoeveelheid:
5 tot 10 kg/ha op een kale bodem

Bijbehorend maaibeleid:
Beheer: maaien en afvoeren: 1 x per jaar in september/oktober

Prijzen:
Opvraagbaar

B160 Eikenprocessierupsmengsel: trekt met extra schermbloemigen de natuurlijke vijanden van de EPR aan 

Toepassing:
Draagt bij aan de bestrijding van de eikenprocessierups met een voor insecten aantrekkelijke kruidenrijke berm

Samenstelling: 100% bloemen
Bevernel, Bitterkruid, Boerenwormkruid, Boterbloem, Korenbloem,  Dagkoekoeksbloem, Digitalis, Dolle kervel, Duizendblad, Fluitenkruid, Gele ganzenbloem, Gele honingklaver, Gewone margriet, Gewone kervel, Gewone rolklaver, Glad walstro, Groot streepzaad, Heggendoornzaad, Karweivarkenskervel, Karwij, Klaproos, Knoopkruid, Look zonder look, Pastinaak, Rode klaver, Smalle weegbree, Vogelwikke, Wilde peen, Witte klaver en Zevenblad.

Benodigde hoeveelheid:
35 tot 50 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maaibeleid:
Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 tot 2 x per jaar in september/oktober

Prijzen:

Opvraagbaar


B170 PuurBloemen Margrietmengsel kalkarme grond (100% bloemen, zonder grassen)

Grondsoort:
voor kalkarme, zandige of leemhoudende grond

Samenstelling:
100% bloemen
Akkerhoornbloem, Bleke klaproos, Gele morgenster, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Gewone spurrie, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Glad walstro, Grasmuur, Grote ratelaar, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Kruipende boterbloem, Margriet, Rode klaver, Schapenzuring, Scherpe boterbloem, Sint Janskruid, Smalle weegbree, Stijf havikskruid, Veldlathyrus, Veldzuring, Vlasbekje, Vogelwikke.

Benodigde hoeveelheid:
5 – 10 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maaibeleid:
2 x per jaar (juni/september of juli/oktober)

Prijzen:
Opvraagbaar


B171 PuurBloemen Margrietmengsel kalkrijke grond (100% bloemen, zonder grassen)

Grondsoort:
voor zavelige kalkrijke grond

Samenstelling:
100% bloemen
Beemdkroon, Bitterkruid, Cichorei, Gele morgenster, Geoorde zuring, Gewone rolklaver, Gewoon duizendblad, Glad walstro, Groot streepzaad, Grote bevernel, Grote ratelaar, Hopklaver, Karwijvarkenskervel, Kleine klaver, Kleine leeuwentand, Knolboterbloem, Knoopkruid, Kraailook, Margriet,
Muskuskaasjeskruid, Oosterse morgenster, Pastinaak, Rode klaver, Ruige weegbree, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Veldlathyrus, Vogelwikke, Wilde peen.
2 x per jaar (juni/september of juli/oktober)

Benodigde hoeveelheid:
0,5 – 10 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maaibeleid:
2 x per jaar (juni/september of juli/oktober)

Prijzen:
Opvraagbaar

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Mail of bel ons gerust voor meer informatie

Tel: 0348-560286