Dijken

Biodivers-natuurzaden-dijk-bloemen-inheems-boterbloem

© wolverlei/ Martin Stevens

Biodivers-natuurzaden-dijk-empel-gras-kruiden-bloemenmengsel-veilig-erosiebestendig

Resultaten van het inzaaien van versterkte dijken

Vanaf 1996 zijn bij een aantal waterschappen, waaronder Waterschap Rivierenland, verbeterde rivierdijken ingezaaid met inheemse graskruidenmengsels van Biodivers Natuurzaden uit Oudewater. Deze mengsels zijn gewonnen op de dijken en in de uiterwaarden in het Nederlandse rivierengebied en bevatten alleen  zaden van inheemse streekeigen plantensoorten. Direct na de inzaai is een monitoring van start gegaan waarmee de ontwikkeling van de dijkvegetatie wordt gevolgd aan de hand van permanente proefvlakken. Dit onderzoek is uitgevoerd door ecologisch adviesburo EurECO in opdracht van de Waterschappen.

Samenvatting van de 4 belangrijkste punten:

  1. De graskruidenmengsels van Biodivers leveren al snel na de dijkverbetering een goed gesloten grasmat op die voldoet aan de civieltechnische eisen die worden gesteld aan de begroeiing van rivierdijken.

  2. Er komt een veelheid aan gras- en kruidensoorten voor waardoor de dijken een kleurrijke aanblik bieden.

  3. Door het grote aantal gras - kruidensoorten is de dijkvegetatie aantrekkelijk voor vlinders, bijen, hommels en vele andere soorten insecten.

  4. Elke plantensoort heeft een eigen type wortelstelsel. De ene soort wortelt diep terwijl een andere soort juist een oppervlakkig wortelstelsel heeft. Hoe groter de diversiteit aan plantensoorten, des te groter is de variatie aan wortelstelsels. Daardoor heeft deze vegetatie een hogere erosiebestendigheid dan een monotone vegetatie die bestaat uit slechts één of enkele soorten.

Meer weten over dit onderzoek en de toepassing van inheemse natuurzadenmengsels op dijken?

EurECOadvies:   www.zodenaandedijk.com  Cyril Liebrand 06 – 20 26 64 62

Biodivers: Peter de Groot 06 - 13 04 49 12

 

-