Bijenmengsels

B121 Tubinger I bijenmengsel: het veel toegepaste imkermengsel voor productie van honing

Eénjarig mengsel.

Toepassing:  voornamelijk bedoeld voor dracht en nectar voor de honingbij.

Grondsoort: voedselrijk en voedselarm

Samenstelling: Bernagie, Bladrammenas, Boekweit, Dille, Goudsbloem, Komijn, Korenbloem, Koriander, Malva, Phacelia en Witte mosterd. (Niet alle soorten in dit mengsel zijn inheems).

Benodigde hoeveelheid: 10 tot 20 kg/ha                               Oftewel 1 tot 2 gram per m2. Neem 2  tot 3 gram bij < 800 m2

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: 1 x per jaar in september/oktober. Daarna weer inzaaien in september/oktober of maart/april.
Niet geschikt voor inzaai van wegbermen. i.v.m. lage duurzaamheid en weinig draagkracht voor onderhoudsmachines.

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail of telefoon

B122 Bijenmengsel voor honingbij en wilde bij : gebaseerd op een combi van 80% Margrietmengsel + 20% Tubinger I bijenmengsel.

Meerjarig mengsel.

Toepassing: dit mengsel combineert het Margrietmengsel, d.w.z. een duurzame plantengemeenschap van wilde planten zoals die zich in de natuur heeft ontwikkeld, met een toevoeging van Tübinger soorten voor extra nectar en kleur. Al is het niet volledig inheems, het draagt al in grote mate bij aan de lokale biodiversiteit.

Grondsoort zandige bodem

Samenstelling:

20% onderdeel: Bernagie, Bladrammenas, Boekweit, Dille, Goudsbloem, Komijn, Korenbloem, Koriander, Malva, Phacelia en Witte mosterd (hiervan zijn niet alle soorten inheems).   80% onderdeel B102 Margrietmengsel: Akkerhoornbloem, Bleke klaproos, Gele morgenster, Gestreepte witbol, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Gewone spurrie, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Grasmuur, Grote ratelaar, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Kruipende boterbloem, Margriet, Rode klaver, Rood zwenkgras, Schapenzuring, Scherpe boterbloem, Sint Janskruid, Smalle weegbree, Stijf havikskruid, Veldlathyrus, Veldzuring, Vlasbekje, Vogelwikke.

Grondsoort voedselrijke bodem

Samenstelling:

20% onderdeel: Bernagie, Bladrammenas, Boekweit, Dille, Goudsbloem, Komijn, Korenbloem, Koriander, Malva, Phacelia en Witte mosterd(hiervan zijn niet alle soorten inheems). 80% onderdeel B103 Margrietmengsel:Beemdkroon Bitterkruid, Cichorei, Gele morgenster, Geoorde zuring, Gewone rolklaver, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Glanshaver, Goudhaver, Groot streepzaad, Grote bevernel, Grote ratelaar, Hopklaver, Karwijvarkenskervel, Kleine klaver, Kleine leeuwentand, Knolboterbloem, Knoopkruid, Kraailook, Margriet, Muskuskaasjeskruid, Oosterse morgenster, Pastinaak, Rode klaver, Rood zwenkgras, Ruige weegbree, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Veldlathyrus, Vogelwikke, Wilde peen, Zachte dravik.

Benodigde hoeveelheid: 35 tot 50 kg/ha                                Oftewel 3,5 tot 5 gram per m2. Neem 4  tot 5 gram bij < 800 m2

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: 1 x per jaar in september/oktober, bij voedselrijke bodems 2 x per jaar

Dit mengsel is beter gebaseerd op voldoende draagkracht voor onderhoudsmachines en heeft het voordeel: eenmalig inzaaien!!! (dus eenmalige kosten)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail of telefoon

B123 Bijenmengsel wilde planten: gebaseerd op een mengsel van alleen puur wilde planten voor met name de wilde bijen

 

Meerjarig mengsel.

Toepassing:  inheemse wilde planten zijn aangepast op de levenscyclus van de wilde bijen, vlinders andere insecten. Dit 100% inheems plantenmengsel vergroot de lokale biodiversiteit.
Grondsoort: zandige bodem

Samenstelling:

100% puur bloemen van het Margrietmengsel: Akkerhoornbloem, Bleke klaproos, Gele morgenster, Gestreepte witbol, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Gewone spurrie, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Grasmuur, Grote ratelaar, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Kruipende boterbloem, Margriet, Rode klaver, Rood zwenkgras, Schapenzuring, Scherpe boterbloem, Sint Janskruid, Smalle weegbree, Stijf havikskruid, Veldlathyrus, Veldzuring, Vlasbekje, Vogelwikke.

Met extra toevoegingen van o.a. soorten als:
Aartsengelwortel, Fijnstraal, Guldenroede, Hartgespan, Heemst, Kaardenbol, Kaasjeskruid, Kattenstaart, Koolzaad, Korenbloem, Look zonder look, Mariadistel, Munt, Ooievaarsbek, Ossentong, Salvia, Sint Janskruid, Slangenkruid, Tijm, Valeriaan, Wilde marjolein, Wilgenroosje en Witte honingklaver.

Benodigde hoeveelheid: 10 tot 15 kg/ha                                Oftewel 1 tot 1,5 gram per m2. Neem 2  tot 3 gram bij < 800 m2

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: 1 x per jaar gefaseerd in periode juli t/m oktober

Dit mengsel heeft in het begin van de ontwikkeling minder snel draagkracht voor onderhoudsmachines, bij goed beheer volstaat eenmalig inzaaien.

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail of telefoon