Advies flora en faunaWilt u buiten aan het werk in gebieden waar mogelijk beschermde planten of dieren aanwezig zijn? Hierbij kunt u denken aan het dempen van sloten, het rooien van beplanting of het slopen van gebouwen. Dan is de kans aanwezig dat u te maken krijgt met regels uit de Flora- en faunawet. Volgens deze wet mag u geen schade toebrengen aan beschermde dieren of planten. Voor u is het handig om snel te weten of een activiteit met mogelijke schade voor de natuur, is toegestaan. Biodivers kan u hierbij helpen. Biodivers heeft de kennis en is op de hoogte van de laatste regels en richtlijnen. Door samen te werken met aannemers en loonwerkers, wordt tijdens de uitvoering van (inrichtings)projecten ecologische begeleiding verzorgd. Hiermee wordt voorkomen dat het project onnodige vertraging oploopt of moet worden stilgelegd.