100% Bloemenmengsels

B102 Margrietmengsel I (puur, zonder grassen)

B103 Margrietmengsel II (puur, zonder grassen)

B107 Duinvalleimengsel

Grondsoort: vochtige, voedselarme bodem op zand of zavel

Samenstelling: > 90% kruiden en cypergrassen:

Aardbeiklaver, Dwergzegge, Echt duizendguldenkruid, Fraai duizendguldenkruid, Geelhartje, Gewone brunel, Heelblaadjes, Hertshoornweegbree, Kleineklaver, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Kleverige ogentroost, Moeraswespenorchis, Parnassia, Rode ogentroost, Smalle rolkklaver, Stijve ogentroost, Tengere rus, Vertakte leeuwentand, Vleeskleurige orchis, Waterpunge, Zeegroen zegge, Zilt torkruid, Zilte zegge.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 1 x per jaar (september)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail, fax of telefoon

B109 Heischraalmengsel, droog of vochtig

Grondsoort: voor voedselarme zand- of veengrond

Samenstelling: 80% kruiden en cypergrassen:
Biezenknoppen, Blauwe knoop, Blauwe zegge, Brem, Geelgroene zegge, Gevlekte orchis, Gewone dophei, Hazezegge, Kleine zonnedauw, Schapegras, Schapezuring, Spaanse ruiter, Stekelbrem, Stijve ogentroost, Struikhei, Tormentil, Veenbies, Veenpluis, Wateraardbei, Zandzegge.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 1x per 2 - 10 jaar (oktober/november)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail, fax of telefoon

B110 Bosrandmengsel: halfschaduwsoorten voor klei, zand, löss en veen

Samenstelling: 100% kruiden, te weten Akkerkool, Bosandoorn, Bosanemoon, Bosrank, Bosvergeet-mij-nietje, Brem, Dagkoekoeksbloem, Dolle kervel, Egelantier, Fluitenkruid, Geel nagelkruid, Grote kaardebol, Heggendoornzaad, Hondsroos, Hop, Look zonder look, Maarts viooltje, Robertskruid, Ruig klokje, Stinkende Gouwe, Valse salie, Vingerhoedskruid, Wilde akelei, Wilde kamperfoelie, Wilgenroosje.  

Benodigde hoeveelheid: 8 tot 10 kg/ha bij een schaduwrijke kale bodem

Bijbehorend maairegime: Maaien en afvoeren: 1 x per twee jaar in de wintermaanden

Prijzen: op aanvraag

B115 Oeverplantenmengsel: geschikt voor inzaai van nieuw aangelegde natuurvriendelijke oevers of omgevormde steile oevers

Toepassing: Bedoeld voor het vastleggen van het oeverprofiel

Samenstelling: Aartsengelwortel, Biezenknoppen, Egelskop, Gele lis, Gewone engelwortel, Guldenroede, Harig wilgenroosje, Heen, Kale jonker, Kattenstaart, Knikkend tandzaad, Koninginnenkruid, Mattenbies, Melkeppe, Moerasrolklaver, Moerasspirea, Moerasvergeet-mij-nietje, Moeraszegge, Oeverzegge, Paddenrus, Poelruit, Scherpe zegge, Smalle lisdodde, Valeriaan, Watereppe, Waterscheerling, Waterweegbree, Wolfspoot, Zwanenbloem en Zomprus.

Benodigde hoeveelheid: 5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: 1 x per jaar in september/oktober

Prijzen: op aanvraag